Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2020/S 043-102017

Kort beskrivelse

Hillerød Kommune udbyder hermed rammeaftale vedr. afvanding og belægninger.

Rammeaftalen vedrører:

— Udskiftning og reparation af afvandingsanlæg, riste, karme, stik mv,

— Udskiftning og reparation af faste belægninger, fliser, kantsten mv,

— Vedligehold af løse belægninger, veje, stier og pladser.

Den årlige økonomi vil forventeligt andrage ca. 2.5 mio. kr. ekskl. moms. Der indgås kontrakt med én leverandør.

Kontraktperioden er fra 1. oktober 2020 til og med 30. september 2024.

Læs mere
Ordregiver Hillerød Kommune
Deadline 30-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102017-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse