Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel 2020/S 185-446698

Kort beskrivelse

Fremstilling og levering af madservice til borgere i eget hjem. Aktuelt leveres mad til ca. 600 borgere. Området er underlagt reglerne for frit valg, hvorefter borger kan vælge anden leverandør end den/de kommunen har aftale med, mod selv at betale evt. merudgift.

Læs mere
Ordregiver Vejle Kommune
Annonceret 23-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2020 kl. 10.01
Deadline 19-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446698-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (21-08-2020)

Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel 2020/S 162-393289

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393289-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Fremstilling og levering af madservice til borgere i eget hjem. Aktuelt leveres mad til ca. 600 borgere. Området er underlagt reglerne om frit valg, hvorefter borger kan vælge anden leverandør end den/de kommunen har aftale med, mod selv at betale evt. merudgift.

Ordregiver ønsker at indgå aftale med 2 leverandører (nr. 1 og 2), med henblik på at sikre borgeren det frie valg.

Læs mere
Ordregiver Vejle Kommune
Annonceret 21-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-08-2020 kl. 10.00
Deadline 17-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393289-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (27-02-2020)

Cateringvirksomhed 2020/S 041-096921

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:096921-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Levering og udbringning af forplejning til hjemmeboende pensionister og visse plejecentre.

Læs mere
Ordregiver Vejle Kommune
Annonceret 27-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 27-02-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:096921-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse