Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Brandvæsen og redningstjenester 2020/S 139-343189

Kort beskrivelse

Opgaven omfatter det begrænsende og afhjælpende brand- og redningsberedskabs indsats i tilfælde af redningsopgaver i henhold til beredskabsloven, vedtagne risikobaserede dimensionering, pickliste samt nabohjælp.

I hovedtræk omfatter opgaven drift og redning fra Gribskov Kommunes 2 stationer (Gilleleje og Helsinge), naboassistance samt evt. dækning for indsatsleder samt brandhaneeftersyn.

Læs mere
Ordregiver Gribskov Kommune
Annonceret 21-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-07-2020 kl. 10.00
Deadline 28-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343189-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (20-07-2020)

Brandvæsen og redningstjenester 2020/S 138-340411

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340411-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Opgaven omfatter det begrænsende og afhjælpende brand- og redningsberedskabs indsats i tilfælde af redningsopgaver i henhold til beredskabsloven, vedtagne risikobaserede dimensionering, pickliste samt nabohjælp.

I hovedtræk omfatter opgaven drift og redning fra Gribskov Kommunes to stationer (Gilleleje og Helsinge), naboassistance samt evt. dækning for indsatsleder samt brandhaneeftersyn.

Tryk her https://permalink.mercell.com/134033149.aspx

Læs mere
Ordregiver Gribskov Kommune
Annonceret 20-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 20-07-2020 kl. 10.00
Deadline 28-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340411-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse (24-02-2020)

Brandvæsen og redningstjenester 2020/S 038-089954

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:089954-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Gribskov Kommune ønsker at udbyde opgaven med varetagelse af det operationelle beredskab i Gribskov Kommunes brandvæsens dækningsområde. Gribskov Kommune udtræder af det fælleskommunale beredskab Frederiksborg Brand og Redning med virkning fra 1.1.2021.Gribskov Kommunes ønsker derfor at igangsætte markedsdialog med potentielle bydende med henblik på at afklare omfanget af potentielle bydende samt dialog omkring de påtænkte rammer for opgaven.

Ved et evt. kommende udbud påtænker Gribskov Kommune, at der kan gennemføres kontrolbud.

Gribskov Kommune forventer selv at varetage vagtcentral, men dette kan indgå som en del af udbuddet.

Interesserede deltagere i markedsdialogen skal rette henvendelse til kontaktpersonen i pkt. I.1) via mail. Frist for meddelelse om deltage er d. 9.3.2020, kl. 12:00.

Læs mere
Ordregiver Gribskov Kommune
Annonceret 24-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 24-02-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:089954-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse