Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 057-136893

Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder en rammeaftale om konsulentbistand til it-infrastruktur. Rammeaftalen omfatter i alt 3 delaftaler. Hver delaftale indgås med 1 leverandør. Rammeaftalen omfatter generelt konsulentydelser i tilknytning til ordregivers og tilknyttede repræsentationers it-systemer og it-infrastruktur i deres helhed, delaftalerne kan herunder også rådgivning, support og vedligehold. For hver af delaftalerne efterspørger ordregiver en proaktiv leverandør af de udbudte ydelser, ligesom der i samarbejdet mellem ordregiver og leverandøren af ydelserne efterspørges en dialogbaseret samarbejdsmodel. Hver delaftale tildeles til én leverandør. Efterfølgende tildeling af ordrer sker ved direkte tildeling. Rammeaftalen er ikke eksklusiv, hvorfor ordregiver bl.a. er berettiget til at indkøbe tilsvarende ydelser fra tredjepart eller selv at udføre ydelserne.

Læs mere
Ordregiver Udenrigsministeriet
Deadline 16-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136893-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (18-02-2020)

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 034-080288

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:080288-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder en rammeaftale om konsulentbistand til it-infrastruktur. Rammeaftalen omfatter i alt 3 delaftaler. Hver delaftale indgås med 1 leverandør. Rammeaftalen omfatter generelt konsulentydelser i tilknytning til ordregivers og tilknyttede repræsentationers it-systemer og it-infrastruktur i deres helhed, delaftalerne kan herunder også rådgivning, support og vedligehold. For hver af delaftalerne efterspørger ordregiver en proaktiv leverandør af de udbudte ydelser, ligesom der i samarbejdet mellem ordregiver og leverandøren af ydelserne efterspørges en dialogbaseret samarbejdsmodel. Hver delaftale tildeles til én leverandør. Efterfølgende tildeling af ordrer sker ved direkte tildeling. Rammeaftalen er ikke eksklusiv, hvorfor ordregiver bl.a. er berettiget til at indkøbe tilsvarende ydelser fra tredjepart eller selv at udføre ydelserne.

Læs mere
Ordregiver Udenrigsministeriet
Deadline 16-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:080288-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse