Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Andre tjenesteydelser 2020/S 032-075172

Kort beskrivelse

Skoleparken 1 er en almen bebyggelse opført i årene 1953-1955 og består 260 boliger primært opført af henholdsvis én- og toetagers rækkehuse med delvist kælder samt toetagers altangangshuse med delvis kælder. De eksisterende boliger er anlagt som kæder af husblokke, der omslutter landskabelige rum af skiftende størrelse, karakteriseret ved sluttede plantninger. Altangangshusene har lukkede trappetårne, der fører til en åben altangang. Det aktuelle projekt består overordnet af 2 selvstændigt finansierede byggesager:

1) Helhedsrenovering af 248 af de eksisterende boliger, ved nedrivning til dæk over kælder og genopførelse. Lejlighedsblokken beliggende Triumfvej 45-47 – blok 35 indgår ikke i den aktuelle sag. Som en del af renoveringsprojektet, skal der udføres LARprojekt for hele bebyggelsen;

2) Nybygning af 36 almene boliger. Der opføres 3 nye boligblokke med i alt 27 boliger langs Halbjørnsvej og én blok med 9 boliger ved de tidligere erhvervslejemål mod Triumfvej.

Læs mere
Ordregiver Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Deadline 17-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:075172-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse