Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Asfaltarbejder i Aalborg Kommune 2020

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje udbyder i forbindelse med kommunens vejvedligeholdelse 26 selvstændige asfaltentrepriser i offentlig licitation i henhold til ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007” med senere ændringer.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-02-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-02-2020)
Titel Asfaltarbejder i Aalborg Kommune 2020
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje udbyder i forbindelse med kommunens vejvedligeholdelse 26 selvstændige asfaltentrepriser i offentlig licitation i henhold til ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007” med senere ændringer.
Annonceret 14-02-2020 kl. 10.45
Deadline 13-03-2020 kl. 09.30
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på baggrund af tildelingskriteriet ”Laveste pris” på den enkelte entreprise. Såfremt der afgives samlerabat vil det for Bygherren laveste samlede kombinerede bud blive antaget
Link til udbudsmateriale https://tender.konnect.dk/invite/658
Ordregiver Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne omfatter krav til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig kapacitet jf. udbudsgrundlagets "Bestemmelser om Udbud og Tilbud afsnit 3.4.
Adresse Stigsborg Brygge 5 sal
9400
Nørresundby
CPV kode 44113620-7 - Asfalt
44113610-4 - Bitumen
45233141-9 - Vejvedligeholdelse
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lise Gansted-Mortensen
Kontakt E-mail: lise.gansted-mortensen@aalborg.dk
Telefon: +45 99312388