Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering af bindetråd

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen ønsker at indkøbe 250 stk. ruller med bindetråd til brug for Forsvarets køretøjer

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-02-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-02-2020)
Titel Annoncering af bindetråd
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen ønsker at indkøbe 250 stk. ruller med bindetråd til brug for Forsvarets køretøjer
Deadline 06-03-2020 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier For uddybning, læs pkt. 4 i Annonceringsbetingelser.
Dokumenter
Ordregiver Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser
Udvælgelseskriterier Tildeling af aftalen vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud"
For uddybning, læs pkt. 4 i Annonceringsbetingelser.
Adresse Lautrupbjerg 1-5
2750
Ballerup
CPV kode 50100000-6 - Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr
50110000-9 - Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Frank Larsen
Kontakt E-mail: FMI-KTP-ID-TENDER-LA@mil.dk
Telefon: +45 72814115