Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bliv konsulent i Danmarks store projekt om grønne, cirkulære forretningsmodeller til SMV’er

Som led i gennemførelse af projektet ønsker CLEAN og LDC at invitere konsulenter med relevant viden og kompetence til at ansøge om at blive forhåndsgodkendt som konsulent i projektet. Vi søger fagkyndige konsulenter med viden og kompetencer indenfor analyse og rådgivning af små og mellemstore virksomheders ressourceanvendelse og potentiale i forhold til cirkulære forretningsmodeller mm.

Den ønskede konsulentydelse købes af den enkelte deltagende virksomhed, så samarbejdsaftale / kontrakt indgås mellem den enkelte konsulent og den enkelte deltagende virksomhed.
Konsulenter, som matcher de stillede krav, vil indgå i en pulje af konsulenter, som har mulighed for at blive bragt i forslag som rådgiver og samarbejdspartner for en eller flere deltagende virksomheder.

Konsulentens opgaver vil blandt andet omfatte følgende:
- Identifikation af muligheder for design af nye cirkulære produkter eller services og afprøvning heraf.
- Vurdering af muligheder for anvendelse af biobaseret plast og indførsel af returordninger.
- Analyse af virksomhedens værdikæde og samlede ressourceanvendelse og udarbejdelse af ressourceprofil.
- Identifikation af umiddelbare effektiviserings- og besparelsesmuligheder i virksomhedens værdikæde.
- Udvikling af cirkulær forretningsmodel / cirkulært forretningsspor for virksomheden.
- Udarbejdelse af plan (roadmap) for implementering af virksomhedens cirkulære forretningsmodel/ -spor.
- Sikring af løbende afrapportering af samarbejdets fremdrift.
- Færdiggørelse og fremsendelse af a) ressourceprofil, b) beskrivelse af cirkulær forretningsmodel / -spor, c) plan for virksomhedens overgang til cirkulær forretningsmodel, d) udfyldelse af Erhvervsstyrelsens effektmålingsværktøj og e) udkast til case-beskrivelse for virksomhedens samlede udbytte af deltagelse i projektet.

Aktører, der kan demonstrere de kompetencer, som er nødvendige for at løfte ovenstående opgaver, er velkomne til at udfylde en ansøgning på https://groenogcirkulaer.dk/raadgiver/ for at opnå optagelse på projektets pulje af forhåndsgodkendte konsulenter. Konsulenter kan gå sammen i netværk af 2 eller flere konsulenter for på den måde at sikre både dybde og bredde i de kompetencer, som kan tilbydes.

Virksomheden vælger konsulent
Det er den deltagende virksomhed, som frit vælger den/ de konsulenter, som virksomheden ønsker at samarbejde med. Valget kan ske ud fra puljen af forhåndsgodkendte konsulenter (som nærværende markedsafdækning omfatter), men virksomheden kan også vælge at pege på en konsulent uden for puljen. I sidstnævnte tilfælde skal CLEAN og LDC godkende den valgte konsulent efter samme udvælgelseskriterier, som i denne procedure.

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Projektleder Kim Hjerrild, kim@ldcluster.com, 6037 7221
Projektleder Ulla Kristine Brandt, ukb@cleancluster.com, 2963 7137

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 19-02-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 19-02-2020)
Titel Bliv konsulent i Danmarks store projekt om grønne, cirkulære forretningsmodeller til SMV’er
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Som led i gennemførelse af projektet ønsker CLEAN og LDC at invitere konsulenter med relevant viden og kompetence til at ansøge om at blive forhåndsgodkendt som konsulent i projektet. Vi søger fagkyndige konsulenter med viden og kompetencer indenfor analyse og rådgivning af små og mellemstore virksomheders ressourceanvendelse og potentiale i forhold til cirkulære forretningsmodeller mm.

Den ønskede konsulentydelse købes af den enkelte deltagende virksomhed, så samarbejdsaftale / kontrakt indgås mellem den enkelte konsulent og den enkelte deltagende virksomhed.
Konsulenter, som matcher de stillede krav, vil indgå i en pulje af konsulenter, som har mulighed for at blive bragt i forslag som rådgiver og samarbejdspartner for en eller flere deltagende virksomheder.

Konsulentens opgaver vil blandt andet omfatte følgende:
- Identifikation af muligheder for design af nye cirkulære produkter eller services og afprøvning heraf.
- Vurdering af muligheder for anvendelse af biobaseret plast og indførsel af returordninger.
- Analyse af virksomhedens værdikæde og samlede ressourceanvendelse og udarbejdelse af ressourceprofil.
- Identifikation af umiddelbare effektiviserings- og besparelsesmuligheder i virksomhedens værdikæde.
- Udvikling af cirkulær forretningsmodel / cirkulært forretningsspor for virksomheden.
- Udarbejdelse af plan (roadmap) for implementering af virksomhedens cirkulære forretningsmodel/ -spor.
- Sikring af løbende afrapportering af samarbejdets fremdrift.
- Færdiggørelse og fremsendelse af a) ressourceprofil, b) beskrivelse af cirkulær forretningsmodel / -spor, c) plan for virksomhedens overgang til cirkulær forretningsmodel, d) udfyldelse af Erhvervsstyrelsens effektmålingsværktøj og e) udkast til case-beskrivelse for virksomhedens samlede udbytte af deltagelse i projektet.

Aktører, der kan demonstrere de kompetencer, som er nødvendige for at løfte ovenstående opgaver, er velkomne til at udfylde en ansøgning på https://groenogcirkulaer.dk/raadgiver/ for at opnå optagelse på projektets pulje af forhåndsgodkendte konsulenter. Konsulenter kan gå sammen i netværk af 2 eller flere konsulenter for på den måde at sikre både dybde og bredde i de kompetencer, som kan tilbydes.

Virksomheden vælger konsulent
Det er den deltagende virksomhed, som frit vælger den/ de konsulenter, som virksomheden ønsker at samarbejde med. Valget kan ske ud fra puljen af forhåndsgodkendte konsulenter (som nærværende markedsafdækning omfatter), men virksomheden kan også vælge at pege på en konsulent uden for puljen. I sidstnævnte tilfælde skal CLEAN og LDC godkende den valgte konsulent efter samme udvælgelseskriterier, som i denne procedure.

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Projektleder Kim Hjerrild, kim@ldcluster.com, 6037 7221
Projektleder Ulla Kristine Brandt, ukb@cleancluster.com, 2963 7137
Deadline 02-03-2020 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier På GCO’s hjemmeside https://groenogcirkulaer.dk/raadgiver/ kan I downloade ansøgningsskema samt udfylde informationer om jeres virksomhed. I forbindelse med ansøgningen vil i blive bedt om at angive oplysninger om følgende punkter:
1. Tilbudsgivers faglige kompetencer og erfaring med at rådgive om og udføre ovennævnte opgaver.
2. Oversigt over lignende / cirkulær økonomi-relaterede opgaver, som ansøgeren har været med til at løse som projektleder og/eller (ekstern) konsulent / rådgiver
3. Beskrivelser af den / de faglige tilgange og modeller, som konsulenten i udgangspunktet tænker sig at ville anvende.
4. Ansøgers pris per leveret konsulenttime (ex. moms). Der kan kun angives én pris. Anvendelse af konsulenter med forskellige (interne) timehonorar er projektet uvedkommende. (Prissatsen kan ikke blive reguleret under projektets levetid)

I vil udover ansøgningsskema skulle uploade CV, inkl. referencer, for den / de konsulent(er) der skal varetage opgaven samt virksomhedslogo.
De oplysninger I indtaster i ansøgningssystemet, vil blive brugt til at lave en konsulentprofil til offentliggørelse på programmets hjemmeside, hvis/når I bliver godkendt som CØ-rådgivere.
Dokumenter
Ordregiver Den erhvervsdrivende fond Development Centre UMT
Skønnet kontraktsum 90000 DKK
Udvælgelseskriterier Kriterium Vægter med følgende procentsats: Vægtning af kvalitative kriterier:
Erfaring med lign. opgaver 60 % 30 %
Forretningsforståelse 15 %
Faglige kompetencer 30 %
Forståelse af opgaven 25 %

Pris (honorar per time) 40 %
Adresse Birk Centerpark 38
7400
Herning
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kim Hjerrild
Kontakt E-mail: kim@ldcluster.com
Telefon: +45 60377221
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[19-02-2020 09:24:30]
Kontraktsum er blevet oplyst.

Åbn tidligere version 13-02-2020 Luk tidligere version 13-02-2020
Titel Bliv konsulent i Danmarks store projekt om grønne, cirkulære forretningsmodeller til SMV’er
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Som led i gennemførelse af projektet ønsker CLEAN og LDC at invitere konsulenter med relevant viden og kompetence til at ansøge om at blive forhåndsgodkendt som konsulent i projektet. Vi søger fagkyndige konsulenter med viden og kompetencer indenfor analyse og rådgivning af små og mellemstore virksomheders ressourceanvendelse og potentiale i forhold til cirkulære forretningsmodeller mm.

Den ønskede konsulentydelse købes af den enkelte deltagende virksomhed, så samarbejdsaftale / kontrakt indgås mellem den enkelte konsulent og den enkelte deltagende virksomhed.
Konsulenter, som matcher de stillede krav, vil indgå i en pulje af konsulenter, som har mulighed for at blive bragt i forslag som rådgiver og samarbejdspartner for en eller flere deltagende virksomheder.

Konsulentens opgaver vil blandt andet omfatte følgende:
- Identifikation af muligheder for design af nye cirkulære produkter eller services og afprøvning heraf.
- Vurdering af muligheder for anvendelse af biobaseret plast og indførsel af returordninger.
- Analyse af virksomhedens værdikæde og samlede ressourceanvendelse og udarbejdelse af ressourceprofil.
- Identifikation af umiddelbare effektiviserings- og besparelsesmuligheder i virksomhedens værdikæde.
- Udvikling af cirkulær forretningsmodel / cirkulært forretningsspor for virksomheden.
- Udarbejdelse af plan (roadmap) for implementering af virksomhedens cirkulære forretningsmodel/ -spor.
- Sikring af løbende afrapportering af samarbejdets fremdrift.
- Færdiggørelse og fremsendelse af a) ressourceprofil, b) beskrivelse af cirkulær forretningsmodel / -spor, c) plan for virksomhedens overgang til cirkulær forretningsmodel, d) udfyldelse af Erhvervsstyrelsens effektmålingsværktøj og e) udkast til case-beskrivelse for virksomhedens samlede udbytte af deltagelse i projektet.

Aktører, der kan demonstrere de kompetencer, som er nødvendige for at løfte ovenstående opgaver, er velkomne til at udfylde en ansøgning på https://groenogcirkulaer.dk/raadgiver/ for at opnå optagelse på projektets pulje af forhåndsgodkendte konsulenter. Konsulenter kan gå sammen i netværk af 2 eller flere konsulenter for på den måde at sikre både dybde og bredde i de kompetencer, som kan tilbydes.

Virksomheden vælger konsulent
Det er den deltagende virksomhed, som frit vælger den/ de konsulenter, som virksomheden ønsker at samarbejde med. Valget kan ske ud fra puljen af forhåndsgodkendte konsulenter (som nærværende markedsafdækning omfatter), men virksomheden kan også vælge at pege på en konsulent uden for puljen. I sidstnævnte tilfælde skal CLEAN og LDC godkende den valgte konsulent efter samme udvælgelseskriterier, som i denne procedure.

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Projektleder Kim Hjerrild, kim@ldcluster.com, 6037 7221
Projektleder Ulla Kristine Brandt, ukb@cleancluster.com, 2963 7137
Deadline 02-03-2020 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier På GCO’s hjemmeside https://groenogcirkulaer.dk/raadgiver/ kan I downloade ansøgningsskema samt udfylde informationer om jeres virksomhed. I forbindelse med ansøgningen vil i blive bedt om at angive oplysninger om følgende punkter:
1. Tilbudsgivers faglige kompetencer og erfaring med at rådgive om og udføre ovennævnte opgaver.
2. Oversigt over lignende / cirkulær økonomi-relaterede opgaver, som ansøgeren har været med til at løse som projektleder og/eller (ekstern) konsulent / rådgiver
3. Beskrivelser af den / de faglige tilgange og modeller, som konsulenten i udgangspunktet tænker sig at ville anvende.
4. Ansøgers pris per leveret konsulenttime (ex. moms). Der kan kun angives én pris. Anvendelse af konsulenter med forskellige (interne) timehonorar er projektet uvedkommende. (Prissatsen kan ikke blive reguleret under projektets levetid)

I vil udover ansøgningsskema skulle uploade CV, inkl. referencer, for den / de konsulent(er) der skal varetage opgaven samt virksomhedslogo.
De oplysninger I indtaster i ansøgningssystemet, vil blive brugt til at lave en konsulentprofil til offentliggørelse på programmets hjemmeside, hvis/når I bliver godkendt som CØ-rådgivere.
Dokumenter
Ordregiver Den erhvervsdrivende fond Development Centre UMT
Udvælgelseskriterier Kriterium Vægter med følgende procentsats: Vægtning af kvalitative kriterier:
Erfaring med lign. opgaver 60 % 30 %
Forretningsforståelse 15 %
Faglige kompetencer 30 %
Forståelse af opgaven 25 %

Pris (honorar per time) 40 %
Adresse Birk Centerpark 38
7400
Herning
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kim Hjerrild
Kontakt E-mail: kim@ldcluster.com
Telefon: +45 60377221