Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel 2020/S 029-068694

Kort beskrivelse

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har en portefølje af undervandsdroner, herunder Double Eagle MkIIS, som blandt andet anvendes til at identificere objekter på havbunden, samt bortsprænge søminer. Undervandsdronerne er oprindeligt anskaffet hos Saab Dynamics AB, som har udviklet dronerne. Undervandsdronerne anvendes også til at kortlægge havbunden i Danmark. FMI har nu behov for at ombygge tre (3) af Forsvarets Double Eagle MkIIS-undervandsdroner, i hvilken forbindelse, FMI har behov for at anskaffe tjenesteydelser i form af ombygningsydelser, projektledelse, testinstallation af de nye delkomponenter, udarbejdelse af teknisk dokumentation samt udførelse af test. Der skal ligeledes anskaffes delkomponenter og reservedele til undervandsdronerne. Kontrakten der påtænkes indgået har således en værdi af ca. 5 600 000 DKK.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068694-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed