Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 030-070672

Kort beskrivelse

Nærværende kontrakt vedrører teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Region Nordjyllandsopførelse af Steno Diabetes Center Nordjylland, herunder udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, samt gennemførelse af udbud med forhandling og licitation igennem projekterings-og byggefasen. Region Nordjylland forventer at indgå kontrakten med Friis og Moltke A/S.

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070672-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (11-02-2020)

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 029-068102

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068102-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Nærværende kontrakt vedrører teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Region Nordjyllandsopførelse af Steno Diabetes Center Nordjylland, herunder udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, samt gennemførelse af udbud med forhandling og licitation igennem projekterings-og byggefasen. Region Nordjylland forventer at indgå kontrakten med Friis og Moltke A/S.

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068102-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter