Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 060-142925

Kort beskrivelse

H. Skjøde Knudsen A/S skal for Fyns Almennyttige Boligselskab opføre 46 nøglefærdige offentligt støttet familieboliger med tilhørende havearealer efter den delegerede bygherremodel, hvilket indebærer at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten for Fyns Almennyttige Boligselskab.

Udbuddet omfatter 12 fagentrepriser udbudt i 12 særskilte delkontrakter, som skal udføres i råhus på ca. 4 117 m2 fordelt på 5 etager.

Forud for entreprisen er der udført byggeplads, underkonstruktion bestående af jord, fundering, forsyningsarbejder, terrændæk og kloak.

Fagentrepriserne er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.

Læs mere
Ordregiver H. Skjøde Knudsen A/S
Annonceret 25-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 25-03-2020 kl. 11.00
Deadline 16-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142925-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (11-02-2020)

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 029-065955

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:065955-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

H. Skjøde Knudsen A/S skal for Fyns Almennyttige Boligselskab opføre 46 nøglefærdige offentligt støttet familieboliger med tilhørende havearealer efter den delegerede bygherremodel, hvilket indebærer at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten for Fyns Almennyttige Boligselskab.

H. Skjøde Knudsen A/S annoncerer ved nærværende forhåndsmeddelelse det forestående udbud af 13 fagentrepriser, som skal udføres i råhus på ca. 4 117 m2 fordelt på 5 etager.

Forud for entreprisen er der udført byggeplads, underkonstruktion bestående af jord, fundering, forsyningsarbejder, terrændæk og kloak.

Fagentrepriserne er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4.

Læs mere
Ordregiver H. Skjøde Knudsen A/S
Annonceret 11-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-02-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:065955-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse