Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 029-065954

Kort beskrivelse

Hans Jørgensen & Søn A/S skal som delegeret bygherre for Boligselskabet Sydfyn opføre almene familieboliger i bebyggelsen: Afd 7526 Nordre Park, Mølmarksvej 35, 5700 Svendborg, hvilket indebærer, at Hans Jørgensen & Søn A/S forestår udbudspligten for Boligselskabet Sydfyn. Hans Jørgensen & Søn A/S annoncerer ved nærværende forhåndsmeddelelse det forestående udbud af 6 fagentrepriser vedrørende levering af præfabrikerede betonelementer og badekabiner.

Blok 1 består af en butik i stueetage på ca 905m2, samt 17 private boliger fra 1.etage og op til 4. etage, ca 1 867m2.

Blok 2, 3, 4 & 5, der omfatter 95 almene boliger, i alt ca 8 526m2, opføres i varierende højde fra stueetage op til 4. etage.

Forud for entrepriserne er udført byggeplads, underkonstruktion bestående af jord, fundering, terrændæk samt forsyninger og kloak i jord.

Fagentrepriserne er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4.

Læs mere
Ordregiver Hans Jørgensen & Søn A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:065954-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse