Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

SKJOLDVIG - 24 Andelsboliger på Vig Bakke

På vegne af Boligselskabet FA09, udbydes SKJOLDVIG ved opførelse af 24 Andelsboliger med tilhørende udvendige arealer, på Vig Bakke – udført i totalentreprise
Tilbuddet skal omfatte projektering og opførelse af et alment, bæredygtigt, lavenergi boligbyggeri inklusive friarealer, vej- og parkeringsareal, vinterforanstaltninger, udtørring, teknisk rådgivning, samt alle øvrige udgifter og ydelser, som måtte være nødvendige for aflevering af et nøglefærdigt byggeri.
Totalrådgiver er på forhånd valgt, som skal indgå i samarbejde med totalentreprenøren.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-02-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-02-2020)
Titel SKJOLDVIG - 24 Andelsboliger på Vig Bakke
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse På vegne af Boligselskabet FA09, udbydes SKJOLDVIG ved opførelse af 24 Andelsboliger med tilhørende udvendige arealer, på Vig Bakke – udført i totalentreprise
Tilbuddet skal omfatte projektering og opførelse af et alment, bæredygtigt, lavenergi boligbyggeri inklusive friarealer, vej- og parkeringsareal, vinterforanstaltninger, udtørring, teknisk rådgivning, samt alle øvrige udgifter og ydelser, som måtte være nødvendige for aflevering af et nøglefærdigt byggeri.
Totalrådgiver er på forhånd valgt, som skal indgå i samarbejde med totalentreprenøren.
Deadline 06-03-2020 kl. 00.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Opfyldelse af de arkitektoniske og funktionelle værdier ift. udbudsmaterialet, herunder mængden af tilbudte ydelser under "Nice to have"

Tilbuddets materialer og kvalitative værdi

Tilbuddets tekniske værdi

Proces, logistik og tidsplan
Link til udbudsmateriale https://app.byggeprojekt.dk/public/1554-Skjoldvig_-_Andelsboliger_paa_Vig_Bakke
Ordregiver FA09
Skønnet kontraktsum 29500000 DKK
Udvælgelseskriterier Der vil blive lagt vægt på de bydendes referencer fra lignende opgaver som er udført inden for de seneste 5 år, i totalentreprise
Adresse Stationsparken 24
2600
Glostrup
WWW: fa09.dk
CPV kode 45211340-4 - Opførelse af ejendomme med flere boliger
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Hans Birkendorf
Kontakt E-mail: hans@sb-arkitekter.dk
Telefon: +45 29867327
Modtagers firmanavn SCHOU BIRKENDORF arkitekter ApS
Adresse for modtagelse af tilbud Havnegade 4, 1. sal