Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kølecentral

Som erstatning for 7 mindre, decentrale køleanlæg etableres et stort samlet kølecentral med efterfølgende fordeling af kølemediet til forbrugerne via hovedrør nedlagt i terræn.
Køleanlægget vil betjene 4 kontorbygninger samt en konferencebygning. Kølevandet forsyner ventilationskøleflader og kølekaloriferer/fancoils i bygningerne.

Udbydes som totalentreprise.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-02-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-02-2020)
Titel Kølecentral
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Som erstatning for 7 mindre, decentrale køleanlæg etableres et stort samlet kølecentral med efterfølgende fordeling af kølemediet til forbrugerne via hovedrør nedlagt i terræn.
Køleanlægget vil betjene 4 kontorbygninger samt en konferencebygning. Kølevandet forsyner ventilationskøleflader og kølekaloriferer/fancoils i bygningerne.

Udbydes som totalentreprise.
Annonceret 10-02-2020 kl. 15.00
Deadline 09-03-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://odensehavn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aml_lpo_dk/Eo0sZNhUI6dHl29fW78nbzMBeLd9Ir8u7goypY6b1_ALdg?e=QwL7pV
Ordregiver Lindø port of Odense A/S
Udvælgelseskriterier Laveste pris
Adresse Kystvejen 100
5330
Munkebo
WWW: lpo.dk
CPV kode 45331230-7 - Installation af køleanlæg
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anders Møller
Kontakt E-mail: aml@lpo.dk
Telefon: +45 22944429
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[21-02-2020 08:24:49]
Den 21.02.2020 er rettelses- og præciseringsblad nr. 001 dato á 2020.02.21 tilføjet:
Tegning-, Bilags- og dokumentsliste med revisions dato á 2020.02.19 er gældende, og erstatter tidligere version.
Bilag 2 - Nye og eksisterende forhold, med revisions dato á 2020.02.19 er gældende, og erstatter tidligere version.
Bilag 4 - Nye og eksisterende forhold tegning 2, dato á 2020,02,19, er tilføjet.

Åbn tidligere version 10-02-2020 Luk tidligere version 10-02-2020
Titel Kølecentral
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Som erstatning for 7 mindre, decentrale køleanlæg etableres et stort samlet kølecentral med efterfølgende fordeling af kølemediet til forbrugerne via hovedrør nedlagt i terræn.
Køleanlægget vil betjene 4 kontorbygninger samt en konferencebygning. Kølevandet forsyner ventilationskøleflader og kølekaloriferer/fancoils i bygningerne.

Udbydes som totalentreprise.
Annonceret 10-02-2020 kl. 15.00
Deadline 09-03-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://odensehavn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aml_lpo_dk/Eo0sZNhUI6dHl29fW78nbzMBeLd9Ir8u7goypY6b1_ALdg?e=QwL7pV
Ordregiver Lindø port of Odense A/S
Udvælgelseskriterier Laveste pris
Adresse Kystvejen 100
5330
Munkebo
WWW: lpo.dk
CPV kode 45331230-7 - Installation af køleanlæg
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anders Møller
Kontakt E-mail: aml@lpo.dk
Telefon: +45 22944429