Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse og undervisning 2020/S 028-065426

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter afholdelse og administration af Danskprøve A1 og A2 samt indvandringsprøven i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Udlændingestyrelsen flytter pr. 14.4.2020 til Farimagsvej 51 A, 4700 Næstved. På grund af flytningen er der i tidsplanen indlagt en periode fra ultimo marts til ultimo april 2020, hvor Udlændingestyrelsen ikke vil være tilgængelig, og hvor der således ikke sker aktiviteter i relation til udbuddet. Det betyder, at tilbudsvurdering og eventuel forhandling mv. først finder sted efter udløbet af denne periode.

Læs mere
Ordregiver Udlændingestyrelsen
Deadline 16-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:065426-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter