Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2020/S 028-064664

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave omfatter afhentning, transport til modtageanlæg, tømning og returtransport af containere med forskellige affaldsfraktioner fra i alt 9 genbrugspladser som skal transporteres til forskellige behandlingssteder.

Der henvises til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte ydelse.

Affaldet skal afleveres på de modtageanlæg, som ordregiver anviser.

Afregning for behandling af affaldet på modtageanlæggene, såvel udgifter som indtægter, er alene et mellemværende mellem modtageanlægget og ARC.

Se yderligere information i punkt II.2.4.

Læs mere
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Deadline 09-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:064664-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse