Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Brandvæsen og redningstjenester 2020/S 028-064587

Kort beskrivelse

Brand og Redning Sønderjylland ønsker at indgå en 6-årig kontrakt med optioner på forlængelse i 2 perioder af 2 år, om varetagelse af det akutte operative beredskab i 4 af i alt 32 primære slukningsområder i Brand og Rednings Sønderjyllands dækningsområde (Aabenraa Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune). Det er ud fra Brand og Rednings Sønderjyllands markedskendskab den umiddelbare vurdering, at Brand og Rednings Sønderjyllands nuværende leverandør, Falck Danmark A/S, er den eneste aktør på markedet, der vil kunne løfte kontrakten med ikrafttræden den 1.1.2021. Brand og Rednings Sønderjyllands ønsker imidlertid med nærværende "lightudbudsbekendtgørelse" at åbne op for, at andre potentielle leverandører kan tilkendegive deres interesse i kontrakten og deltage i en tilbuds-/ forhandlings-procedure omkring tildelingen af kontrakten.

Læs mere
Ordregiver Aabenraa Kommune
Deadline 28-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:064587-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse