Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2021/S 007-011488

Kort beskrivelse

SKI udbyder en 4-årige rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til offentlige (særligt kommunale) institutioner, benævnt 50.91 Fødevarer (nethandel).

Rammeaftalen retter sig mod mindre køkkener hos de tilsluttede kunder, som er forpligtet til at indkøbe fødevarer omfattet af aftalen, når disse indkøb ligger i ordrestørrelsesintervallet fra 300 DKK og op til 1 500 DKK (ekskl. leveringsgebyr) pr. levering. Mindsteordrestørrelsen er på 300 DKK. Kunderne har ret, men ikke pligt, til anvende rammeaftale for fødevarerbestillinger over 1 500 DKK.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter tildelingskriteriet pris. Prisevalueringen vil blive foretaget på baggrund af de tilbudte fødevarepriser og leveringspriser for leveringen af fødevarerne til kunderne. Leverandøren skal levere det til enhver tid gældende sortiment på leverandørens webshop indenfor de udbudte underproduktgrupper.

Udbuddet er opdelt i 4 identiske men geografisk opdelte delaftaler - se punkt II.1.6).

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)
Annonceret 12-01-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 12-01-2021 kl. 09.00
Deadline 02-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:011488-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (24-12-2020)

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2020/S 251-630041

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:630041-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

SKI udbyder en 4-årige rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til offentlige (særligt kommunale) institutioner, benævnt 50.91 Fødevarer (nethandel).

Rammeaftalen retter sig mod mindre køkkener hos de tilsluttede kunder, som er forpligtet til at indkøbe fødevarer omfattet af aftalen, når disse indkøb ligger i ordrestørrelsesintervallet fra 300 DKK og op til 1 500 DKK (ekskl. leveringsgebyr) pr. levering. Mindsteordrestørrelsen er på 300 DKK. Kunderne har ret, men ikke pligt, til anvende rammeaftale for fødevarerbestillinger over 1 500 DKK.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter tildelingskriteriet pris. Prisevalueringen vil blive foretaget på baggrund af de tilbudte fødevarepriser og leveringspriser for leveringen af fødevarerne til kunderne. Leverandøren skal levere det til enhver tid gældende sortiment på leverandørens webshop indenfor de udbudte underproduktgrupper.

Udbuddet er opdelt i 4 identiske men geografisk opdelte delaftaler - se punkt II.1.6).

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)
Annonceret 24-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 24-12-2020 kl. 09.00
Deadline 25-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:630041-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (22-12-2020)

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2020/S 249-620705

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:620705-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

SKI udbyder en 4-årige rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til offentlige (særligt kommunale) institutioner, benævnt 50.91 fødevarer (nethandel).

Rammeaftalen retter sig mod mindre køkkener hos de tilsluttede kunder, som er forpligtet til at indkøbe fødevarer omfattet af aftalen, når disse indkøb ligger i ordrestørrelsesintervallet fra 300 DKK og op til 1 500 DKK (ekskl. leveringsgebyr) pr. levering. Mindsteordrestørrelsen er på 300 DKK. Kunderne har ret, men ikke pligt, til anvende rammeaftale for fødevarerbestillinger over 1 500 DKK.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter tildelingskriteriet pris. Prisevalueringen vil blive foretaget på baggrund af de tilbudte fødevarepriser og leveringspriser for leveringen af fødevarerne til kunderne. Leverandøren skal levere det til enhver tid gældende sortiment på leverandørens webshop indenfor de udbudte underproduktgrupper.

Udbuddet er opdelt i 4 identiske men geografisk opdelte delaftaler - se punkt II.1.6).

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)
Annonceret 22-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 22-12-2020 kl. 09.00
Deadline 22-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:620705-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (16-12-2020)

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2020/S 245-606535

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606535-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

SKI udbyder en 4-årige rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til offentlige (særligt kommunale) institutioner, benævnt 50.91 fødevarer (nethandel).

Rammeaftalen retter sig mod mindre køkkener hos de tilsluttede kunder, som er forpligtet til at indkøbe fødevarer omfattet af aftalen, når disse indkøb ligger i ordrestørrelsesintervallet fra 300 DKK og op til 1 500 DKK (ekskl. leveringsgebyr) pr. levering. Mindsteordrestørrelsen er på 300 DKK. Kunderne har ret, men ikke pligt, til anvende rammeaftale for fødevarerbestillinger over 1 500 DKK.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter tildelingskriteriet pris. Prisevalueringen vil blive foretaget på baggrund af de tilbudte fødevarepriser og leveringspriser for leveringen af fødevarerne til kunderne. Leverandøren skal levere det til enhver tid gældende sortiment på leverandørens webshop indenfor de udbudte underproduktgrupper.

Udbuddet er opdelt i 4 identiske men geografisk opdelte delaftaler - se punkt II.1.6).

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)
Annonceret 16-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-12-2020 kl. 09.00
Deadline 15-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606535-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (10-02-2020)

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2020/S 028-063869

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:063869-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

SKI planlægger at udbyde en 4-årig rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til offentlige (særligt kommunale) institutioner. Rammeaftalen retter sig mod køkkener hos de tilsluttede kommuner, som ved indkøb af fødevarer har et generelt indkøbsbehov på op til 1 500 DKK pr. ordre. Tilsluttede kommuner forpligter sig til foretage indkøb af fødevarer omfattet af aftalen, og disse fødevarer er primært basisvarer. Der vil være mulighed for, at også andre SKI-kunder kan tilslutte sig aftalen.

Rammeaftalen påtænkes udbudt på baggrund af udbud med forhandling og udformet på en måde, der sikrer, at kunderne via leverandørens hjemmeside får adgang et bredt sortiment, der afspejler sæsonen, en høj fødevarekvalitet og en høj grad af leveringssikkerhed.

Nærværende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksomme på det kommende udbud. SKI afholder teknisk dialog via platformen Ethics, som forventes igangsat medio februar.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Annonceret 10-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 10-02-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:063869-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse