Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2020/S 028-063869

Kort beskrivelse

SKI planlægger at udbyde en 4-årig rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til offentlige (særligt kommunale) institutioner. Rammeaftalen retter sig mod køkkener hos de tilsluttede kommuner, som ved indkøb af fødevarer har et generelt indkøbsbehov på op til 1 500 DKK pr. ordre. Tilsluttede kommuner forpligter sig til foretage indkøb af fødevarer omfattet af aftalen, og disse fødevarer er primært basisvarer. Der vil være mulighed for, at også andre SKI-kunder kan tilslutte sig aftalen.

Rammeaftalen påtænkes udbudt på baggrund af udbud med forhandling og udformet på en måde, der sikrer, at kunderne via leverandørens hjemmeside får adgang et bredt sortiment, der afspejler sæsonen, en høj fødevarekvalitet og en høj grad af leveringssikkerhed.

Nærværende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksomme på det kommende udbud. SKI afholder teknisk dialog via platformen Ethics, som forventes igangsat medio februar.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:063869-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse