Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl 2020/S 027-061823

Kort beskrivelse

Guldborgsund Spildevand A/S, Guldborgsund Varme A/S og Guldborgsund Vand A/S (herefter i fællesskab benævnt "ordregiver") har et behov for pleje af ordregivers grønne områder og befæstede arealer i forbindelse med ordregivers renseanlæg, pumpestationer, regnvandsbassiner, vandværker, boringer, centraler og visse administrationsbygninger.

For at sikre plejen ønsker ordregiver derfor at indgå én kontrakt med én leverandør, som skal varetage plejen af de grønne områder og befæstede arealer.

Kontrakten indgås for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

Kontrakten indeholder elementer af en rammeaftale, idet ordregiver i medfør af 7 optioner kan tilkøbe leverandørens bistand i det omfang, ordregivers behov herfor opstår. Ordregiver vurderer dog, at kontraktens primære genstand ikke er en rammeaftale.

Læs mere
Ordregiver Guldborgsund Spildevand A/S
Deadline 09-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:061823-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse