Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forundersøgelse af byggegrund 2020/S 027-061814

Kort beskrivelse

Vejdirektoratet varetager en række planlægningsundersøgelser for vejnettet i Danmark og har behov for ekstern rådgivning i forbindelse hermed. Nærværende udbud vedrører en rammeaftale, der har til formål at dække Vejdirektoratets behov for rådgivning vedrørende miljøydelser i forbindelse med gennemførelse af planlægningsprojekter på det danske statsvejnet – fra etablering af rundkørsler til nye motorveje til mere udviklingsprægede opgaver.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 07-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 07-02-2020 kl. 11.00
Deadline 12-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:061814-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse