Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning 2020/S 027-061804

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker tilbud på revisions- og rådgivningsopgaver.

Der skal gives tilbud på følgende:

— Lovpligtig revision,

— Tilkøbsydelser opgjort som fast timepris for 7 forskellige rådgiverkategorier.

Ordregiver stiller de nødvendige dataudtræk fra it-systemer, der anvendes ved ordregiver til rådighed. Ligeledes stilles gratis lokaler til rådighed.

Læs mere
Ordregiver Indkøbsfællesskabet IFIRS
Deadline 09-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:061804-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse