Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kaffe, te og hermed beslægtede produkter 2020/S 027-060847

Kort beskrivelse

Høring af leverandører forud for offentliggørelse af udbud på kaffe, te og tilbehørsprodukter samt kaffemaskiner/-automater samt service til Jysk Fællesindkøb.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til ændringer/forbedringer. Høringssvar skal indsættes i særskilt bilag (høringssvar) og vedhæftes i Mercels kommunikationsmodul (Faneblad "Kommunikation").

Frist for høringssvar er tirsdag den 25.2.2020 kl. 12:00.

Læs mere
Ordregiver Skanderborg Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:060847-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland, Østjylland, Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse