Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Eldistribution 2020/S 025-057920

Kort beskrivelse

Bornholms Regionskommune (herefter "BRK") ønsker at forbedre mulighederne for at oplade elbiler på Bornholm. BRK har fået muligheden for at forbedre infrastrukturen og fremme e-mobilitet via CAR-projektet (Creating Automotive Renewal), hvor BRK er projektpartner og gennemfører et pilotprojekt (herefter "Pilotprojektet").

Den udbudte kontrakt er kategoriseret som en koncessionskontrakt med en anslået værdi under tærskelværdien i koncessionsdirektivet. Kontrakten er dermed ikke underlagt koncessionsdirektivets bestemmelser om udbudsproces, men konkurrenceudsættes bl.a. for at sikre, at kontrakten indgås på markedsvilkår.

Ovenstående betyder, at udbudsprocessen alene er underlagt de regler, som fremgår af dette dokument. Brug af betegnelser som "udbud", "udbudsproces" og lignende skal derfor ikke forstås som en henvisning til de regler, som gælder for egentligt udbudsprocesser, men er alene henvisninger til de procesvilkår, som følger af dette dokument.

Læs mere
Ordregiver Bornholms Regionskommune
Deadline 09-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:057920-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Bornholm
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - koncessioner