Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratorieundersøgelser 2020/S 028-065668

Kort beskrivelse

Rammeaftalen omhandler levering af laboratorieanalyser indenfor vandkvalitet ifm. HOFORs aktiviteter indenfor drikkevandsproduktion.

Laboratorieanalyseopgaverne omfatter analyserådgivning, modtagelse af ordre, pakning og levering af prøveemballage, afhentning af prøver til leverandørens laboratorium, udførsel af analyser og afrapportering af analyseresultater.

Der ønskes indgået en rammeaftale med én leverandør. Mængder, der fremgår af tilbudslisten, svarer til de af HOFOR forventede samlede årlige mængder i kontraktperioden, det vil sige analyse af 3 070 vandkvalitetsanalyser. Der kan søges om prækvalifikation til tilbudsafgivelse på rammeaftalen, og tilbudsgiver kan afgive tilbud, såfremt denne er prækvalificeret hertil.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Deadline 04-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:065668-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (05-02-2020)

Laboratorieundersøgelser 2020/S 025-057781

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:057781-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Rammeaftalen omhandler levering af laboratorieanalyser indenfor vandkvalitet ifm. HOFORs aktiviteter indenfor drikkevandsproduktion.

Laboratorieanalyseopgaverne omfatter analyserådgivning, modtagelse af ordre, pakning og levering af prøveemballage, afhentning af prøver til leverandørens laboratorium, udførsel af analyser og afrapportering af analyseresultater.

Der ønskes indgået en rammeaftale med én leverandør. Mængder, der fremgår af tilbudslisten, svarer til de af HOFOR forventede samlede årlige mængder i kontraktperioden, det vil sige analyse af 3 070 vandkvalitetsanalyser. Der kan søges om prækvalifikation til tilbudsafgivelse på rammeaftalen, og tilbudsgiver kan afgive tilbud, såfremt denne er prækvalificeret hertil.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Deadline 24-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:057781-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed