Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 025-055430

Kort beskrivelse

Dette udbud er benævnt ”Fremtidens Vollsmose – Udbudspakke 2" og omfatter etablering af sivegader ved gran-, lærke- og fyrreparken samt etablering af oplevelsessti ml. parkerne.

Udbudspakken omfatter:

- Rydning af beplantning,

- Etablering af sivegader inkl. fortov og hastighedsdæmpende foranstaltninger,

- Opsætning og levering af inventar på sivegader og langs oplevelsessti (inventar leveres delvist af bygherre),

- Levering og opsætning af belysningsmateriel (armatur til vejbelysning leveres af bygherre),

- Afvanding.

Entreprisen omfatter jord, afvanding, ledninger, ubundne bærelag, asfalt, brolægning, kørebaneafmærkning, afmærkningsmateriel, belysning, beplantning og diverse udstyr og inventar.

Dette udbud af udbudspakke 2 er et genudbud.

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Annonceret 05-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 05-02-2020 kl. 11.00
Deadline 20-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:055430-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse