Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reperation af murværk i kedel - Prækvalifikation

Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovne. Ovn 2 er kraft- varmeproducerende, og ovn 5 er udelukkende varmeproducerende.
Ovn 2 er en damp-producerende affaldskedel, konstrueret som en stående ACI 3-træks- vandrørskedel. Den er udført med betonforing i forbrændingskammer, slaggefald, 2 strålingstræk samt bund af 2 træk. Betonforingen kan enten være sprøjtestøbt beton, formstøbt beton i forskalling, isolering, bagmur, kakler og betonplader af forskellig art.
Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise for inspektion og service af murværk og kakler på ovn 2, i forbindelse med revision. Kedelen har i alt en murværksbeklædt hedeflade på 121 kvm.
Den totale entreprise indeholder alt kendt arbejde der skal udføres, herunder, men ikke begrænset til; materialer, mandskabstimer, værktøj, stilladsarbejde, spuling/rengøring mv.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/122430667.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 17-02-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 17-02-2020)
Titel Reperation af murværk i kedel - Prækvalifikation
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovne. Ovn 2 er kraft- varmeproducerende, og ovn 5 er udelukkende varmeproducerende.
Ovn 2 er en damp-producerende affaldskedel, konstrueret som en stående ACI 3-træks- vandrørskedel. Den er udført med betonforing i forbrændingskammer, slaggefald, 2 strålingstræk samt bund af 2 træk. Betonforingen kan enten være sprøjtestøbt beton, formstøbt beton i forskalling, isolering, bagmur, kakler og betonplader af forskellig art.
Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise for inspektion og service af murværk og kakler på ovn 2, i forbindelse med revision. Kedelen har i alt en murværksbeklædt hedeflade på 121 kvm.
Den totale entreprise indeholder alt kendt arbejde der skal udføres, herunder, men ikke begrænset til; materialer, mandskabstimer, værktøj, stilladsarbejde, spuling/rengøring mv.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/122430667.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 06-03-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris, kvalitet i løsningsforslag samt garanti ydet på serviceopgaven.
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/122430667.aspx
Ordregiver Energnist I/S
Adresse Uldjydevej 2
7400
Herning
CPV kode 42320000-5 - Affaldsforbrændingsovne
42162000-2 - Dampkedler
45262522-6 - Arbejder i forbindelse med murværk
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anja Beck Reedtz
Kontakt E-mail: anre@energnist.dk
Telefon: +45 20985943
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/122430667.aspx
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[05-02-2020 17:50:07]
Som følge af havari på ovnen d. 05/02-2020 overgår udbudsproceduren til en hasteprocedure.
Der tilføjes dermed flg. dokumenter:

Rettelsesblad med årsagsbeskrivelse samt overblik over ændringer
Udbudsbetingelser v. 2

I tilbudsfasen er ligeledes tilføjet flg. dokument

Opgavebeskrivelse v. 2

Ligeledes er dato for rundvisning ændret.
[06-02-2020 11:30:21]
Havariet d. 05/02-2020 nu har medført fuldt stop med nødreparation på turbinen. Revisionstidspunkt er derfor ikke længere fastsat, og vil først blive bestemt når der er indgået kontrakt med samtlige leverandører til revisionsopgaverne, og leveringstider på materiale er kendt.

Ændringerne er kun indskrevet i Udbudsbetingelserne.

Afsnit 1.2 - ændring af revisionstidspunkt

Afsnit 4.3.1 + 4.3.3 - rettelse af fejl i formler for pointtildeling på pris.
[17-02-2020 08:41:51]
Grundet havari og efterfølgende stop af ovnen, er udbuddet ikke længere udlagt i hasteprocedure.
 Der er derfor fortaget ændringer i tidsfrister, både for prækvalifikationsfasen, og ligeledes for forhandlings- og tilbudsfasen.

Ligeledes er der foretaget ændringer i beskrivelser af opgaven. Vedhæftet findes nye versioner af både udbudsbetingelser samt opgavebeskrivelse.

Åbn tidligere version 06-02-2020 Luk tidligere version 06-02-2020
Titel Reperation af murværk i kedel - Prækvalifikation
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovne. Ovn 2 er kraft- varmeproducerende, og ovn 5 er udelukkende varmeproducerende.
I forbindelse med revision på ovn 2 uge 21+22 år 2020, skal der gennemføres service på kedlen.
Ovn 2 er en damp-producerende affaldskedel, konstrueret som en stående ACI 3-træks- vandrørskedel. Den er udført med betonforing i forbrændingskammer, slaggefald, 2 strålingstræk samt bund af 2.3 træk. Betonforingen kan enten være sprøjtestøbt beton, formstøbt beton i forskalling, isolering, bagmur, kakler og betonplader af forskellig art.
Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise for inspektion og service af murværk og kakler på ovn 2, i forbindelse med revision. Kedelen har i alt en murværksbeklædt hedeflade på 121 kvm.
Den totale entreprise indeholder alt kendt arbejde der skal udføres, herunder, men ikke begrænset til; materialer, mandskabstimer, værktøj, stilladsarbejde, spuling/rengøring mv.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/122430667.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 21-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris, kvalitet i løsningsforslag samt garanti ydet på serviceopgaven.
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/122430667.aspx
Ordregiver Energnist I/S
Adresse Uldjydevej 2
7400
Herning
CPV kode 42320000-5 - Affaldsforbrændingsovne
42162000-2 - Dampkedler
45262522-6 - Arbejder i forbindelse med murværk
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anja Beck Reedtz
Kontakt E-mail: anre@energnist.dk
Telefon: +45 20985943
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/122430667.aspx
Åbn tidligere version 05-02-2020 Luk tidligere version 05-02-2020
Titel Reperation af murværk i kedel - Prækvalifikation
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovne. Ovn 2 er kraft- varmeproducerende, og ovn 5 er udelukkende varmeproducerende.
I forbindelse med revision på ovn 2 uge 21+22 år 2020, skal der gennemføres service på kedlen.
Ovn 2 er en damp-producerende affaldskedel, konstrueret som en stående ACI 3-træks- vandrørskedel. Den er udført med betonforing i forbrændingskammer, slaggefald, 2 strålingstræk samt bund af 2.3 træk. Betonforingen kan enten være sprøjtestøbt beton, formstøbt beton i forskalling, isolering, bagmur, kakler og betonplader af forskellig art.
Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise for inspektion og service af murværk og kakler på ovn 2, i forbindelse med revision. Kedelen har i alt en murværksbeklædt hedeflade på 121 kvm.
Den totale entreprise indeholder alt kendt arbejde der skal udføres, herunder, men ikke begrænset til; materialer, mandskabstimer, værktøj, stilladsarbejde, spuling/rengøring mv.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/122430667.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 21-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris, kvalitet i løsningsforslag samt garanti ydet på serviceopgaven.
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/122430667.aspx
Ordregiver Energnist I/S
Adresse Uldjydevej 2
7400
Herning
CPV kode 42320000-5 - Affaldsforbrændingsovne
42162000-2 - Dampkedler
45262522-6 - Arbejder i forbindelse med murværk
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anja Beck Reedtz
Kontakt E-mail: anre@energnist.dk
Telefon: +45 20985943
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/122430667.aspx
Åbn tidligere version 04-02-2020 Luk tidligere version 04-02-2020
Titel Reperation af murværk i kedel - Prækvalifikation
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovne. Ovn 2 er kraft- varmeproducerende, og ovn 5 er udelukkende varmeproducerende.
I forbindelse med revision på ovn 2 uge 21+22 år 2020, skal der gennemføres service på kedlen.
Ovn 2 er en damp-producerende affaldskedel, konstrueret som en stående ACI 3-træks- vandrørskedel. Den er udført med betonforing i forbrændingskammer, slaggefald, 2 strålingstræk samt bund af 2.3 træk. Betonforingen kan enten være sprøjtestøbt beton, formstøbt beton i forskalling, isolering, bagmur, kakler og betonplader af forskellig art.
Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise for inspektion og service af murværk og kakler på ovn 2, i forbindelse med revision. Kedelen har i alt en murværksbeklædt hedeflade på 121 kvm.
Den totale entreprise indeholder alt kendt arbejde der skal udføres, herunder, men ikke begrænset til; materialer, mandskabstimer, værktøj, stilladsarbejde, spuling/rengøring mv.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/122430667.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 02-03-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris, kvalitet i løsningsforslag samt garanti ydet på serviceopgaven.
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/122430667.aspx
Ordregiver Energnist I/S
Adresse Uldjydevej 2
7400
Herning
CPV kode 42320000-5 - Affaldsforbrændingsovne
42162000-2 - Dampkedler
45262522-6 - Arbejder i forbindelse med murværk
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anja Beck Reedtz
Kontakt E-mail: anre@energnist.dk
Telefon: +45 20985943
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/122430667.aspx