Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel 2020/S 024-055095

Kort beskrivelse

Den 19.3.2019 vedtog Folketinget en ændring til lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Lovændringen indebærer bl.a. at den tidligere begrænsning i anvendelsen af Bellahøjmarken til camping (højst 4 måneder om året) blev ophævet.

Københavns Kommune (herefter "Kommunen") ønsker på den baggrund at etablere en tidssvarende og helårsåben campingplads ved Bellahøj for at sikre et stort og velfungerende tilbud til camperende turister og f.eks. gæster til større arrangementer i byen. I medfør af aftalegrundlaget skal vindende tilbudsgivere (herefter "Koncessionshaver") realisere det tilbudte projekt, herunder etablere campingpladsen og sikre drift deraf i op til 20 år. Aftalegrundlagets varighed anses af Kommunen for at være nødvendig for, at Koncessionshaver kan indtjene de investeringer, som skal foretages.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Deadline 16-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:055095-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Koncessionsbekendtgørelse