Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 024-054808

Kort beskrivelse

CMP skal bygge ny krydstogtterminal. Udbuddet vedrører projektering og opførsel af terminalbygning samt

anlægsarbejder og kajanlæg i totalentreprise.

Udbuddet sker efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det følger af bekendtgørelse nr. 1624 af 15.12.2015, at en række bestemmelser i udbudsloven tillige finder anvendelse for udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Når der i det følgende henvises til bestemmelse i udbudsloven sker det

således i overensstemmelse med den anførte bekendtgørelse.

Læs mere
Ordregiver Copenhagen Malmö Port, filial af Copenhagen Malmö Port AB, Sverige
Deadline 02-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:054808-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed