Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Eksterne brystproteser 2020/S 024-052889

Kort beskrivelse

Levering af brystproteser til borgere i Københavns Kommune, som er bevilliget brystproteser efter § 112 i lov om social service. Herunder helproteser, delproteser, brystvorter og hjemmebesøg. Leverandøren skal desuden rådgive borgeren i at finde den bedst egnede og billigste brystprotese efter borgers behov.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Deadline 02-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:052889-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse