Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Til- og ombygning af Tim Skole

Opgaven omfatter til- og ombygning af en del af Tim Skoles eksisterende bygningsmasse beliggende Eskesensvej 1, 6980 Tim. I forbindelse med opgaven nedrives den gamle lærerbolig på 81 m2 (nuværende administrationsbygning). I de eksisterende bygninger bliver flere af lokalerne miljøsaneret og renoveret.
Der etableres en ny sammenbygning på 620 m2, 1 etage ,med fladt tage mellem den sydlige fløj og den hvide bygning, og der etableres 2 nye faglokaler i en ny tilbygning på 215 m2, 1 etage med fladt tag, som er placeret ved den østlige facade af den hvide bygning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-02-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-02-2020)
Titel Til- og ombygning af Tim Skole
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Opgaven omfatter til- og ombygning af en del af Tim Skoles eksisterende bygningsmasse beliggende Eskesensvej 1, 6980 Tim. I forbindelse med opgaven nedrives den gamle lærerbolig på 81 m2 (nuværende administrationsbygning). I de eksisterende bygninger bliver flere af lokalerne miljøsaneret og renoveret.
Der etableres en ny sammenbygning på 620 m2, 1 etage ,med fladt tage mellem den sydlige fløj og den hvide bygning, og der etableres 2 nye faglokaler i en ny tilbygning på 215 m2, 1 etage med fladt tag, som er placeret ved den østlige facade af den hvide bygning.
Deadline 02-03-2020 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=sokolkvceo
Ordregiver Ringkøbing-Skjern Kommune
Adresse Ved Fjorden 6
6950
Ringkøbing
WWW: rksk.dk
CPV kode 45214200-2 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Hanne Enghoff
Kontakt E-mail: hanne.enghoff@rksk.dk
Telefon: +45 25575278
Modtagers firmanavn SKALA Arkitekter
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=sokolkvceo