Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 023-051121

Kort beskrivelse

Moderniseringsstyrelsen forventer at udbyde en kontrakt om anskaffelse af et fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem, som skal understøtte tilskudsadministrationen på tværs af staten.

Med systemet ønsker Moderniseringsstyrelsen at understøtte lettere administration (ensartede processer og styring for tilskudsansøgere såvel som for medarbejdere i staten), sikre et fælles, betryggende, risikobaseret kontrolmiljø samt understøtte regelforenkling på området. Bemærkninger til materialet kan sendes til teamleder Kasper Hobel, kahob@modst.dk senest den 20.2.2020.

Læs mere
Ordregiver Moderniseringsstyrelsen - Moderniseringsstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:051121-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse