Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Skilte og beslægtede produkter 2020/S 023-050458

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører anskaffelse af indendørs og udendørs skilte og wayfindingelementer til DNV Gødstrup, omfattende produktion, levering og montering af udendørs og indendørs skilte/wayfindingelementer til fremført el på Regionshospitalet Gødstrup, Psykiatrien og NIDO. De områder som skal skiltes, er indkørselsveje, p-arealer, gangarealer, de primære indgangsarealer, primære gangarealer, hovedtrapperum og patientrettede hovedfunktioner frem til ankomststandere, receptioner og henvendelsessteder samt dørskilte i patientrettede gangforløb.

Opgaven udbydes i fagentreprise og med AB92 med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest
Annonceret 03-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 03-02-2020 kl. 11.00
Deadline 02-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:050458-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse