Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 023-050172

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbudsbekendtgørelse udbyder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse hovedentreprise 433. Louisegård Øst, bygning 45 – kontor- og omklædningsfaciliteter.

Louisegård Øst er en del af Haderslev Kaserne. På Louisegård Øst skal der opføres en ny tilbygning til Bygning 45 samt udføres en mindre ombygning/renovering af den eksisterende bygning 45. Entreprisen består primært af etablering af en kontorbygning med omklædningsfaciliteter, hvortil kommer en tilsvarende mindre ombygning af en eksisterende bygning.

Tilbygningen på 2 etager bygges sammen med den eksisterende bygning 45, og indeholder i stueetagen omklædningsfaciliteter til ca. 60 personer med dertilhørende brusere og toiletter samt depotrum og teknikrum. Førstesalen indeholder åbne kontorlandskaber, enkeltmandskontorer samt fælles møderum.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Annonceret 03-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 03-02-2020 kl. 11.00
Deadline 28-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:050172-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse