Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Administration af pensionsfonde 2020/S 022-048596

Kort beskrivelse

Leverandøren skal levere ydelser, herunder pensionsserviceydelser, til understøttelse af LD Fondes pensionsforretning. Pensionsforretningen omfatter LD Fondes administration af LD Fondes medlemmer og deres pensionskonti i medfør af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, § 1 stk. 1, kapitel 2, kapitel 4.a samt kapitel 6.

Læs mere
Ordregiver Lønmodtagernes Dyrtidsfond ("LD Fonde")
Deadline 12-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:048596-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse