Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 021-046300

Kort beskrivelse

Hjørring Kommune, Sundheds - Ældre- og Handicapudvalget indbyder hermed virksomheder, som kan forestå totalrådgivning til at ansøge om prækvalifikation og derefter, ved at afgive tilbud på totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nyt vendelbocenter, som omfatter 96 nye ældreboliger, centerbygning samt fælles- og servicearealer "Ved banen" i Sindal.

Udbuddet gennemføres efter udbudsloven, lov nr. 1564 af 15.12.2015 - afsnit II, som en projektkonkurrence iht. § 84-92. Der gennemføres hermed en indledende prækvalifikation, hvor interesserede aktører kan ansøge om deltagelse i tilbudsgivningen.

Efter prækvalifikationen kan de ansøgere, som udvælges af ordregiver, deltage i projektkonkurrencen og afgive tilbud.

Ordregiver har efterfølgende til hensigt at tildele en tjenesteydelseskontrakt vedr. totalrådgivning på projektet, som tildeles iht. udbudslovens § 82 udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

Tryk her https://permalink.mercell.com/122504071.aspx

Læs mere
Ordregiver Hjørring Kommune
Deadline 02-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:046300-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse