Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 020-045241

Kort beskrivelse

HOFORs nuværende projekt- og porteføljestyrings værktøj (PPM løsning) anvendes til cirka 660 forskelligartede projekter årligt, og håndterer 2 000 igangværende projekter af 300 fuldtidsmedarbejdere.

HOFOR ønsker at udskifte sin nuværende PPM løsning (projekt- og porteføljestyring), da denne ikke længere er tidssvarende.

Samtidig ønsker HOFOR et løft af udvalgte styringsdiscipliner, herunder med fokus på en effektivisering af såvel portefølje og programstyring, samt projektledernes rapporteringsmuligheder.

Løsningen skal således understøtte:

— Porteføljestyringen i HOFOR (prioritering af projekter og overordnet monitorering),

— Den overordnede styring af det enkelte projekt indenfor især:

- Aktivitetsstyring,

- Økonomistyring,

- Ressourcestyring,

og herunder optimal mulighed for:

— Enkelt inddatering af nødvendige data fra projektlederens side,

— At trække data nemt ud for rapporterings- og analyseformål.

I øvrigt henvises til aftaleudkastet samt bilag.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Annonceret 29-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 29-01-2020 kl. 11.00
Deadline 21-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:045241-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed