Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Miljøbeskyttelse 2020/S 020-044375

Kort beskrivelse

Projektet ”Kortlægning af krebs og krebsepest i danske ferske vande” skal give et detaljeret overblik over udbredelsen af både krebsearterne og krebsepest i Danmark og dermed et solidt forvaltningsgrundlag for krebs i danske ferske vande.

Det er ikke muligt i dette projekt at undersøge alle potentielle levesteder for tilstedeværelsen af krebs, men inden for projektets økonomiske rammer, skal der undersøges så mange levesteder som muligt, som dermed skal være med til at danne et så detaljeret overblik over udbredelsen af signalkrebs, Galizisk sumpkrebs, europæisk flodkrebs og krebsepest i Danmark. Undersøgelsen er landsdækkende.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline 03-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:044375-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse