Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sikkerhedsrådgivning 2020/S 038-091047 (Udbud annulleret)

Kort beskrivelse
Ordregiver Direktoratet for Kriminalforsorgen
Annonceret 24-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 24-02-2020 kl. 11.00
Deadline 25-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:091047-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)

Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format) (28-01-2020)

Sikkerhedsrådgivning 2020/S 019-043356

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:043356-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med en leverandør af sikringsteknisk rådgivning, herunder løbende rådgivning i forbindelse med sikringsopgaver, som måtte opstå, f.eks. rådgivning inden for sikring af bygninger, etablering af kontrolrumsløsninger og tv-overvågning, låsesystemer, skalsikring, perimetersikring samt sikringsløsninger med hegn, porte, porttelefoni og gårdtursanlæg. Herudover vil der også kunne forekomme rådgivning om brandsikring.

Leverandøren skal ligeledes kunne bistå med rådgivning i forbindelse med bygge/-anlægsprojekter, herunder i forbindelse med nybygning, tilbygning og ombygning.

Af konkrete opgaver, hvor ordregiver forventeligt får behov for sikringsteknisk rådgivning, kan nævnes følgende:

1) Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder kravspecifikationer samt gennemførelse af EU-udbud af en eller flere rammeaftaler vedrørende levering og montering af sikringsteknisk udstyr på Kriminalforsorgens matrikler, herunder blandt andet følgende udstyr:

- Detektorsystemer, herunder alarmkabler i terræn og på hegn, AIR- og PIR detektorer, scannere, mikrobølgescannere og termiske kameraer,

- Kontrolrumsløsninger, herunder etablering af managementsystemer/platforme, samt overvågningsløsninger med PTZ-kameraer, termiske kameraer, mv.,

- Cellekaldsanlæg, nødkaldsanlæg og overfaldsalarmeringsanlæg.

2) Kortlægning af, hvad der inden for den næste 4-7 år bliver brug for af sikringsteknisk udstyr i Kriminalforsorgen.

Læs mere
Ordregiver Direktoratet for Kriminalforsorgen
Annonceret 28-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 28-01-2020 kl. 11.00
Deadline 25-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:043356-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)