Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 019-042030

Kort beskrivelse

Totalrådgivningsopgaven indeholder i idefasen en helhedsplanlægning med henblik på at belyse 3 scenarier.

Totalrådgiver skal udarbejde et idéoplæg i form af pædagogisk programmering og helhedsplan for skovvangskolen for udbygning til en fuld 4 sporet skole.

Helhedsplanen skal indeholde og sammenfatte undersøgelser af eksisterende forhold samt overordnet redegørelse for omfang og behov nybyggeri/ tilbygning.

Den pædagogiske programmering og helhedsplan skal indeholde et samlet budget for opgavens realisering, herunder et skøn over byggeudgifter, bygherreleverancer, omkostninger, uforudseelige udgifter mv. Herunder delbudgetter for realisering af scenarie 1 – 2 og 3 jf. opgavebeskrivelsen.

Skovvangskolen kan ikke ombygges med mindre skolen brandsikres, derfor skal dette som minimum håndteres og løses som udgangspunkt for øvrige pædagogiske og tekniske moderniseringer. Byggearbejdet kan udføres i etaper.

Aarhus Kommune lægger vægt på, at personale og brugere bliver inddraget.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Børn og Unge
Deadline 21-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:042030-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse