Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2020/S 035-083520

Kort beskrivelse

Vejdirektoratet har midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 byggeprojekter, herunder det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet til Syddansk Universitet (SDU-SUND) i Odense, der er under udførelse og forventes afleveret ultimo 2022. Vejdirektoratet varetager byggeledelse og fagtilsyn ved byggeriet af SDU-SUND og har brug for ressourcepersoner til denne opgave, herunder IKT- og processtyring.

De i afsnit 2 c) i udkast til aftale om rådgivning og bistand anførte krav til specifikke kompetencer for medarbejderkategori A og B er mindstekrav for deltagelse.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 03-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:083520-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (28-01-2020)

Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2020/S 019-041945

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:041945-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Vejdirektoratet har midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 byggeprojekter, herunder det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet til Syddansk Universitet (SDU-SUND) i Odense, der er under udførelse og forventes afleveret ultimo 2022. Vejdirektoratet varetager byggeledelse og fagtilsyn ved byggeriet af SDU-SUND og har brug for ressourcepersoner til denne opgave, herunder IKT- og processtyring.

De i afsnit 2 c) i udkast til aftale om rådgivning og bistand anførte krav til specifikke kompetencer for medarbejderkategori A og B er mindstekrav for deltagelse.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 25-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:041945-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse