Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Koncernfælles indkøbsplan 2020

Titel: Oversættelsesbistand
Beskrivelse: Bistand til oversættelse af fysiske og digitale materialer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2021
Forventet kontraktstart: 11-08-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Anne Maja Hansen


Titel: Ansvarsforsikringer
Beskrivelse: Ansvarsforsikring for prøvemærker til motorkøretøjer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: Ultimo 2020
Forventet kontraktstart: 01-07-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: ca. kr. 8 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Værditransport
Beskrivelse: Nuværende aftale omfatter afhentning samt transport af kontanter og andre likvide midler, optælling af kontantomsætning, samt indsættelse af kontantomsætning på kundens konto. Leverandøren skal desuden kunne levere byttepenge og samleposer.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. halvår 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: Mobil containerscanner
Beskrivelse: Levering af mobil containerscanner til brug ved toldkontrol
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2020
Forventet kontraktværdi: ca. kr. 20 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal


Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Beskrivelse: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Administration af statens tjenesterejseforsikring
Beskrivelse: Administration af statens tjenesterejseforsikring
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. januar 2021
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Fjernprintsydelser
Beskrivelse: Udbuddet vedrører indkøb af fjernprintsydelser samt postbefordring af fjernprintede breve og distribution af Digital Post
Udbudstype: EU-Udbud
Forventet offentliggørelse: 2020
Forventet kontraktstart: 2021
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Licens til database(r) med danske og udenlandske selskabsoplysninger herunder regnskabs- og ejerskabsoplysninger
Beskrivelse: Udbuddet vedrører licensløsning til database(r), som i indhold og funktionalitet kan understøtte Skattestyrelsens arbejde med at imødegå international skatteunddragelse samt transfer pricing
Udbudstype: offentligt EU-Udbud
Kontakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. januar 2021
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Udbud af tobaksstempelmærker
Beskrivelse: Udbuddet vedrører fremstilling, administration, opbevaring, udlevering og afsendelse af stempelmærker til tobaksvarer og cigaretpapir. De fremstillede stempelmærker skal udleveres eller sendes til slutkunderne i henhold til de bestillinger, som Kunden afgiver på vegne af slutkunderne.
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. september 2021
Forventet kontraktperiode: 2 år + 1 år + 1 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: SKO 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Skattekontoen (SKO). Skattekontoen giver et samlet overblik over virksomhedens indberetninger og ind- og udbetalinger til og fra Skatteforvaltningen, samt et overblik over eventuel gæld, som er sendt til inddrivelse. Der findes en skattekonto pr. CVR-nr. eller SE-nr.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2021
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 50 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Charlotte Fini Henriques


Titel: EMCS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af EMCS. (Excise Movement and Control System). EMCS er et system til håndtering af forsendelser af harmoniserede punktafgiftspligtige varer - mineralolieprodukter, spiritus, tobak, øl og vin, hvor afgiften er suspenderet inden for EU (afgiftssuspension)
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 10 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Maria Brøchner Tødt


Titel: DCS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Den Centrale Sikkerhedsløsning (DCS). DCS er en fælles sikkerhedskomponent, der indeholder Skatteforvaltningens sikkerhedsmodel for de webservice-baserede systemer, der er rettet mod det danske erhvervsliv, herunder TastSelv Erhverv
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 10 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: DK Vies 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af DK Vies. DK VIES (EU salg uden moms) håndterer indsamling af oplysninger om EU-virksomheders handel med hinanden og har til formål at stille de indsamlede oplysninger til rådighed for køberlandets myndigheder og dermed muliggøre EU-landenes kontrol af de momsfritagne vareleverancer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Kr. 0 – 9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: eMoms 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling eMoms (Momsrefusion). eMoms udveksler ansøgninger fra danske virksomheder med andre EU-lande om tilbagebetaling af udenlandsk moms. eMoms er en del af kundeportalen NTSE
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Kr. 0 – 9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: TAFE 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom også betegnet som Tinglysningsafgifter)
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Kr. 0 – 9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: DMR 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Digitalt Motorregister (DMR). DMR benyttes til registrering af tekniske data, afgiftspligter og forsikringsoplysninger vedr. køretøjer. DMR er til for danske bilejere, samt en lang række interessenter forbundet med import, køb og salg, registrering af, vedligeholdelse og skrotning af biler i Danmark.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 10 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: A&D 2
Beskrivelse: Udbud af Drift, Support, Vedligehold og videreudvikling af Skatteforvaltningens Aftale og Distributionsservice (A&D). A&D er en aftale- og distributionsservice for oprettelse og vedligehold af skabeloner/meddelelsestyper, kundekommunikationsaftaler og kanaler for postforsendelse, e-mail og SMS-forsendelser og Digital Post (e-Boks). A&D samler al kommunikationen for den enkelte borger og/eller virksomhed i en personlig kommunikationsmappe
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 10 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: DIAS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling Digital indberetning af Selskabsskat (DIAS). Systemet håndterer selskabers selvangivelse og regnskabsperioder samt videresendelse af selvangivelsen til et andet af Skatteforvaltningens’s systemer, SelskabsSkatteSystemet (3S), som danner årsopgørelsen
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 10 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: NTSE 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling for NytTastSelvErhverv (NTSE). NTSE er et selvbetjeningssystem (portalløsning), der anvendes af samtlige aktive danske virksomheder til skattemæssige indberetninger af f.eks. Moms, skat, afgivter, gaver m.m.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 20 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: ESDH 2
Beskrivelse: Drift af ESDH/Workzone-løsning. Elektronisk sags- og dokumenthåndtering/journaliseringssystem.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktperiode: 10 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 20 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Michael Bjørnholt


Titel: SAP-licens og vedligeholdelse UFST - DVU/Regnskabs- og Økonomisystemer
Beskrivelse: Udbud af licenser og vedligeholdelse
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktperiode: 4 til 6 år
Forventet kontraktværdi: Kr. 0 – 9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Henrik Steenfeldt


Titel: Blanketfordeleren
Beskrivelse: Den nuværende support- og udviklingskontrakt udløber, og der skal indgås en ny
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: Ikke fastlagt
Forventet kontraktperiode: Ikke fastlagt
Forventet kontraktværdi: ca. Kr. 2 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: Cloudservices til ICE
Beskrivelse: Udbud af cloudservices supportservices og evt. konsulentydelser relateret til brugen af cloud. Udbuddet foretages for ICE og skal afløse en eksisterende rammeaftale. Det nye ejendomsvurderingssystem bygges i clouden og forventes at overgå til drift i clouden under kontrakten.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 50 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Emma Marie Borup

Åbn dokument 3 (29-06-2020) Luk dokument 3 (29-06-2020)
Titel Koncernfælles indkøbsplan 2020
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Titel: Oversættelsesbistand
Beskrivelse: Bistand til oversættelse af fysiske og digitale materialer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2021
Forventet kontraktstart: 11-08-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Anne Maja Hansen


Titel: Ansvarsforsikringer
Beskrivelse: Ansvarsforsikring for prøvemærker til motorkøretøjer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: Ultimo 2020
Forventet kontraktstart: 01-07-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: ca. kr. 8 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Værditransport
Beskrivelse: Nuværende aftale omfatter afhentning samt transport af kontanter og andre likvide midler, optælling af kontantomsætning, samt indsættelse af kontantomsætning på kundens konto. Leverandøren skal desuden kunne levere byttepenge og samleposer.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. halvår 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: Mobil containerscanner
Beskrivelse: Levering af mobil containerscanner til brug ved toldkontrol
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2020
Forventet kontraktværdi: ca. kr. 20 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal


Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Beskrivelse: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Administration af statens tjenesterejseforsikring
Beskrivelse: Administration af statens tjenesterejseforsikring
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. januar 2021
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Fjernprintsydelser
Beskrivelse: Udbuddet vedrører indkøb af fjernprintsydelser samt postbefordring af fjernprintede breve og distribution af Digital Post
Udbudstype: EU-Udbud
Forventet offentliggørelse: 2020
Forventet kontraktstart: 2021
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Licens til database(r) med danske og udenlandske selskabsoplysninger herunder regnskabs- og ejerskabsoplysninger
Beskrivelse: Udbuddet vedrører licensløsning til database(r), som i indhold og funktionalitet kan understøtte Skattestyrelsens arbejde med at imødegå international skatteunddragelse samt transfer pricing
Udbudstype: offentligt EU-Udbud
Kontakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. januar 2021
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Udbud af tobaksstempelmærker
Beskrivelse: Udbuddet vedrører fremstilling, administration, opbevaring, udlevering og afsendelse af stempelmærker til tobaksvarer og cigaretpapir. De fremstillede stempelmærker skal udleveres eller sendes til slutkunderne i henhold til de bestillinger, som Kunden afgiver på vegne af slutkunderne.
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. september 2021
Forventet kontraktperiode: 2 år + 1 år + 1 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: SKO 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Skattekontoen (SKO). Skattekontoen giver et samlet overblik over virksomhedens indberetninger og ind- og udbetalinger til og fra Skatteforvaltningen, samt et overblik over eventuel gæld, som er sendt til inddrivelse. Der findes en skattekonto pr. CVR-nr. eller SE-nr.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2021
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 50 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Charlotte Fini Henriques


Titel: EMCS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af EMCS. (Excise Movement and Control System). EMCS er et system til håndtering af forsendelser af harmoniserede punktafgiftspligtige varer - mineralolieprodukter, spiritus, tobak, øl og vin, hvor afgiften er suspenderet inden for EU (afgiftssuspension)
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 10 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Maria Brøchner Tødt


Titel: DCS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Den Centrale Sikkerhedsløsning (DCS). DCS er en fælles sikkerhedskomponent, der indeholder Skatteforvaltningens sikkerhedsmodel for de webservice-baserede systemer, der er rettet mod det danske erhvervsliv, herunder TastSelv Erhverv
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 10 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: DK Vies 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af DK Vies. DK VIES (EU salg uden moms) håndterer indsamling af oplysninger om EU-virksomheders handel med hinanden og har til formål at stille de indsamlede oplysninger til rådighed for køberlandets myndigheder og dermed muliggøre EU-landenes kontrol af de momsfritagne vareleverancer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Kr. 0 – 9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: eMoms 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling eMoms (Momsrefusion). eMoms udveksler ansøgninger fra danske virksomheder med andre EU-lande om tilbagebetaling af udenlandsk moms. eMoms er en del af kundeportalen NTSE
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Kr. 0 – 9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: TAFE 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom også betegnet som Tinglysningsafgifter)
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Kr. 0 – 9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: DMR 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Digitalt Motorregister (DMR). DMR benyttes til registrering af tekniske data, afgiftspligter og forsikringsoplysninger vedr. køretøjer. DMR er til for danske bilejere, samt en lang række interessenter forbundet med import, køb og salg, registrering af, vedligeholdelse og skrotning af biler i Danmark.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 10 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: A&D 2
Beskrivelse: Udbud af Drift, Support, Vedligehold og videreudvikling af Skatteforvaltningens Aftale og Distributionsservice (A&D). A&D er en aftale- og distributionsservice for oprettelse og vedligehold af skabeloner/meddelelsestyper, kundekommunikationsaftaler og kanaler for postforsendelse, e-mail og SMS-forsendelser og Digital Post (e-Boks). A&D samler al kommunikationen for den enkelte borger og/eller virksomhed i en personlig kommunikationsmappe
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 10 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: DIAS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling Digital indberetning af Selskabsskat (DIAS). Systemet håndterer selskabers selvangivelse og regnskabsperioder samt videresendelse af selvangivelsen til et andet af Skatteforvaltningens’s systemer, SelskabsSkatteSystemet (3S), som danner årsopgørelsen
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 10 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: NTSE 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling for NytTastSelvErhverv (NTSE). NTSE er et selvbetjeningssystem (portalløsning), der anvendes af samtlige aktive danske virksomheder til skattemæssige indberetninger af f.eks. Moms, skat, afgivter, gaver m.m.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 20 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: ESDH 2
Beskrivelse: Drift af ESDH/Workzone-løsning. Elektronisk sags- og dokumenthåndtering/journaliseringssystem.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktperiode: 10 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 20 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Michael Bjørnholt


Titel: SAP-licens og vedligeholdelse UFST - DVU/Regnskabs- og Økonomisystemer
Beskrivelse: Udbud af licenser og vedligeholdelse
Udbudstype: Ikke fastlagt
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktperiode: 4 til 6 år
Forventet kontraktværdi: Kr. 0 – 9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Henrik Steenfeldt


Titel: Blanketfordeleren
Beskrivelse: Den nuværende support- og udviklingskontrakt udløber, og der skal indgås en ny
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: Ikke fastlagt
Forventet kontraktperiode: Ikke fastlagt
Forventet kontraktværdi: ca. Kr. 2 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, n/a


Titel: Cloudservices til ICE
Beskrivelse: Udbud af cloudservices supportservices og evt. konsulentydelser relateret til brugen af cloud. Udbuddet foretages for ICE og skal afløse en eksisterende rammeaftale. Det nye ejendomsvurderingssystem bygges i clouden og forventes at overgå til drift i clouden under kontrakten.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: Større end kr. 50 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Emma Marie Borup
Annonceret 28-01-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Told · Skattestyrelsen // CVR:19552101
Adresse Østbanegade 123
2100
København Ø
CPV kode
Kontakt E-mail: adst-udbud@adst.dk
Telefon: +45 72221414
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[30-01-2020 09:20:36]
Kontaktoplysninger er blevet opdateret.
[29-06-2020 09:41:31]
Opdatering af den koncernfælles indkøbsplan medio 2020

Åbn dokument 2 (30-01-2020) Luk dokument 2 (30-01-2020)
Titel Koncernfælles indkøbsplan 2020
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Titel: Oversættelsesbistand
Beskrivelse: Bistand til oversættelse af fysiske og digitale materialer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2021
Forventet kontraktstart: 11-08-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen


Titel: Ansvarsforsikringer
Beskrivelse: Ansvarsforsikring for prøvemærker til motorkøretøjer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: Ultimo 2020
Forventet kontraktstart: 01-07-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: ca. 8 mio. kr.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Værditransport
Beskrivelse: Nuværende aftale omfatter afhentning samt transport af kontanter og andre likvide midler, optælling af kontantomsætning, samt indsættelse af kontantomsætning på kundens konto. Leverandøren skal desuden kunne levere byttepenge og samleposer.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 01-02-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: EU-udbud på dynamisk indkøbssystem til search af økonomer og jurister
Beskrivelse: Search/headhunting af økonomoer og jurister, evt. yderligere kategorier.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Dynamisk indkøbssystem (kontrakter)
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: Løbende
Forventet kontraktperiode: 10 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: Mobil containerscanner
Beskrivelse: Levering af mobil containerscanner til brug ved toldkontrol
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2020
Forventet kontraktværdi: ca. 20 mio. kr.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal


Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Beskrivelse: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2020
Forventet kontraktstart: 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen


Titel: Nummerplader
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Kommunikationsplatform
Beskrivelse: Udbud af Drift, vedligehold, support og udvikling af Kommunikationsløsningen.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 09-12-2019
Forventet kontraktstart: medio 2020
Forventet kontraktperiode: 3 år + 1 år + 1 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Lis M Kuntz


Titel: Told + EORI
Beskrivelse: Udbud af drift og vedligehold af eksisterende Toldsystemer udbydes i én samlet kontrakt.
Toldsegmentet består på nuværende tidspunkt af følgende systemer: ICS, Manifest, Clearance Workbench, ECS, Evita, Eksport, Import inkl. Quota, Taric3, NCTS, RIS/RAS. Udbud af systemet EORI - Economic Operators’ Registration and Identification - der er et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: medio december 2019
Forventet kontraktstart: juni 2021
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund


Titel: RIS
Beskrivelse: RIS (Risk Information System) er en del af kontrol- og risikotoget
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: ultimo december 2019
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 140 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Sana Khilji


Titel: Spilkontrolsystem
Beskrivelse: Spilkontrolsystem
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Michael Bjørnholt


Titel: Gadefoto
Beskrivelse: Udbud af gadefoto samt løsning til visning af gadefotos
Udbudstype: Offentligt udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 13-12-2019
Forventet kontraktstart: marts 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 15 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Emma Marie Borup
Annonceret 28-01-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Told · Skattestyrelsen // CVR:19552101
Adresse Østbanegade 123
2100
København Ø
CPV kode
Kontakt E-mail: adst-udbud@adst.dk
Telefon: +45 72221414
Åbn dokument 1 (28-01-2020) Luk dokument 1 (28-01-2020)
Titel Koncernfælles indkøbsplan 2020
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Titel: Oversættelsesbistand
Beskrivelse: Bistand til oversættelse af fysiske og digitale materialer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2021
Forventet kontraktstart: 11-08-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen


Titel: Ansvarsforsikringer
Beskrivelse: Ansvarsforsikring for prøvemærker til motorkøretøjer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: Ultimo 2020
Forventet kontraktstart: 01-07-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: ca. 8 mio. kr.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Værditransport
Beskrivelse: Nuværende aftale omfatter afhentning samt transport af kontanter og andre likvide midler, optælling af kontantomsætning, samt indsættelse af kontantomsætning på kundens konto. Leverandøren skal desuden kunne levere byttepenge og samleposer.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 01-02-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg

Titel: EU-udbud på dynamisk indkøbssystem til search af økonomer og jurister
Beskrivelse: Search/headhunting af økonomoer og jurister, evt. yderligere kategorier.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Dynamisk indkøbssystem (kontrakter)
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: Løbende
Forventet kontraktperiode: 10 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: Mobil containerscanner
Beskrivelse: Levering af mobil containerscanner til brug ved toldkontrol
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2020
Forventet kontraktværdi: ca. 20 mio. kr.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal


Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Beskrivelse: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2020
Forventet kontraktstart: 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen


Titel: Nummerplader
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Kommunikationsplatform
Beskrivelse: Udbud af Drift, vedligehold, support og udvikling af Kommunikationsløsningen.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 09-12-2019
Forventet kontraktstart: medio 2020
Forventet kontraktperiode: 3 år + 1 år + 1 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Lis M Kuntz


Titel: Told + EORI
Beskrivelse: Udbud af drift og vedligehold af eksisterende Toldsystemer udbydes i én samlet kontrakt.
Toldsegmentet består på nuværende tidspunkt af følgende systemer: ICS, Manifest, Clearance Workbench, ECS, Evita, Eksport, Import inkl. Quota, Taric3, NCTS, RIS/RAS. Udbud af systemet EORI - Economic Operators’ Registration and Identification - der er et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: medio december 2019
Forventet kontraktstart: juni 2021
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund


Titel: RIS
Beskrivelse: RIS (Risk Information System) er en del af kontrol- og risikotoget
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: ultimo december 2019
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 140 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Sana Khilji


Titel: Spilkontrolsystem
Beskrivelse: Spilkontrolsystem
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Michael Bjørnholt


Titel: Gadefoto
Beskrivelse: Udbud af gadefoto samt løsning til visning af gadefotos
Udbudstype: Offentligt udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 13-12-2019
Forventet kontraktstart: marts 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 15 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Emma Marie Borup
Annonceret 28-01-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Told · Skattestyrelsen // CVR:19552101
Adresse Østbanegade 123
2100
København Ø
CPV kode
Kontakt E-mail: udbud.sac@skat.dk
Telefon: +45 72221818