Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Koncernfælles indkøbsplan 2020

Titel: Oversættelsesbistand
Beskrivelse: Bistand til oversættelse af fysiske og digitale materialer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2021
Forventet kontraktstart: 11-08-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen


Titel: Ansvarsforsikringer
Beskrivelse: Ansvarsforsikring for prøvemærker til motorkøretøjer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: Ultimo 2020
Forventet kontraktstart: 01-07-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: ca. 8 mio. kr.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Værditransport
Beskrivelse: Nuværende aftale omfatter afhentning samt transport af kontanter og andre likvide midler, optælling af kontantomsætning, samt indsættelse af kontantomsætning på kundens konto. Leverandøren skal desuden kunne levere byttepenge og samleposer.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 01-02-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: EU-udbud på dynamisk indkøbssystem til search af økonomer og jurister
Beskrivelse: Search/headhunting af økonomoer og jurister, evt. yderligere kategorier.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Dynamisk indkøbssystem (kontrakter)
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: Løbende
Forventet kontraktperiode: 10 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: Mobil containerscanner
Beskrivelse: Levering af mobil containerscanner til brug ved toldkontrol
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2020
Forventet kontraktværdi: ca. 20 mio. kr.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal


Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Beskrivelse: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2020
Forventet kontraktstart: 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen


Titel: Nummerplader
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Kommunikationsplatform
Beskrivelse: Udbud af Drift, vedligehold, support og udvikling af Kommunikationsløsningen.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 09-12-2019
Forventet kontraktstart: medio 2020
Forventet kontraktperiode: 3 år + 1 år + 1 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Lis M Kuntz


Titel: Told + EORI
Beskrivelse: Udbud af drift og vedligehold af eksisterende Toldsystemer udbydes i én samlet kontrakt.
Toldsegmentet består på nuværende tidspunkt af følgende systemer: ICS, Manifest, Clearance Workbench, ECS, Evita, Eksport, Import inkl. Quota, Taric3, NCTS, RIS/RAS. Udbud af systemet EORI - Economic Operators’ Registration and Identification - der er et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: medio december 2019
Forventet kontraktstart: juni 2021
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund


Titel: RIS
Beskrivelse: RIS (Risk Information System) er en del af kontrol- og risikotoget
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: ultimo december 2019
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 140 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Sana Khilji


Titel: Spilkontrolsystem
Beskrivelse: Spilkontrolsystem
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Michael Bjørnholt


Titel: Gadefoto
Beskrivelse: Udbud af gadefoto samt løsning til visning af gadefotos
Udbudstype: Offentligt udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 13-12-2019
Forventet kontraktstart: marts 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 15 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Emma Marie Borup

Åbn dokument 2 (30-01-2020) Luk dokument 2 (30-01-2020)
Titel Koncernfælles indkøbsplan 2020
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Titel: Oversættelsesbistand
Beskrivelse: Bistand til oversættelse af fysiske og digitale materialer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2021
Forventet kontraktstart: 11-08-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen


Titel: Ansvarsforsikringer
Beskrivelse: Ansvarsforsikring for prøvemærker til motorkøretøjer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: Ultimo 2020
Forventet kontraktstart: 01-07-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: ca. 8 mio. kr.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Værditransport
Beskrivelse: Nuværende aftale omfatter afhentning samt transport af kontanter og andre likvide midler, optælling af kontantomsætning, samt indsættelse af kontantomsætning på kundens konto. Leverandøren skal desuden kunne levere byttepenge og samleposer.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 01-02-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: EU-udbud på dynamisk indkøbssystem til search af økonomer og jurister
Beskrivelse: Search/headhunting af økonomoer og jurister, evt. yderligere kategorier.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Dynamisk indkøbssystem (kontrakter)
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: Løbende
Forventet kontraktperiode: 10 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: Mobil containerscanner
Beskrivelse: Levering af mobil containerscanner til brug ved toldkontrol
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2020
Forventet kontraktværdi: ca. 20 mio. kr.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal


Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Beskrivelse: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2020
Forventet kontraktstart: 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen


Titel: Nummerplader
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Kommunikationsplatform
Beskrivelse: Udbud af Drift, vedligehold, support og udvikling af Kommunikationsløsningen.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 09-12-2019
Forventet kontraktstart: medio 2020
Forventet kontraktperiode: 3 år + 1 år + 1 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Lis M Kuntz


Titel: Told + EORI
Beskrivelse: Udbud af drift og vedligehold af eksisterende Toldsystemer udbydes i én samlet kontrakt.
Toldsegmentet består på nuværende tidspunkt af følgende systemer: ICS, Manifest, Clearance Workbench, ECS, Evita, Eksport, Import inkl. Quota, Taric3, NCTS, RIS/RAS. Udbud af systemet EORI - Economic Operators’ Registration and Identification - der er et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: medio december 2019
Forventet kontraktstart: juni 2021
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund


Titel: RIS
Beskrivelse: RIS (Risk Information System) er en del af kontrol- og risikotoget
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: ultimo december 2019
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 140 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Sana Khilji


Titel: Spilkontrolsystem
Beskrivelse: Spilkontrolsystem
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Michael Bjørnholt


Titel: Gadefoto
Beskrivelse: Udbud af gadefoto samt løsning til visning af gadefotos
Udbudstype: Offentligt udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 13-12-2019
Forventet kontraktstart: marts 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 15 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Emma Marie Borup
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Told · Skattestyrelsen // CVR:19552101
Adresse Østbanegade 123
2100
København Ø
CPV kode
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[30-01-2020 09:20:36]
Kontaktoplysninger er blevet opdateret.

Åbn dokument 1 (28-01-2020) Luk dokument 1 (28-01-2020)
Titel Koncernfælles indkøbsplan 2020
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Titel: Oversættelsesbistand
Beskrivelse: Bistand til oversættelse af fysiske og digitale materialer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2021
Forventet kontraktstart: 11-08-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen


Titel: Ansvarsforsikringer
Beskrivelse: Ansvarsforsikring for prøvemærker til motorkøretøjer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: Ultimo 2020
Forventet kontraktstart: 01-07-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: ca. 8 mio. kr.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Værditransport
Beskrivelse: Nuværende aftale omfatter afhentning samt transport af kontanter og andre likvide midler, optælling af kontantomsætning, samt indsættelse af kontantomsætning på kundens konto. Leverandøren skal desuden kunne levere byttepenge og samleposer.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 01-02-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg

Titel: EU-udbud på dynamisk indkøbssystem til search af økonomer og jurister
Beskrivelse: Search/headhunting af økonomoer og jurister, evt. yderligere kategorier.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Dynamisk indkøbssystem (kontrakter)
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: Løbende
Forventet kontraktperiode: 10 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: Mobil containerscanner
Beskrivelse: Levering af mobil containerscanner til brug ved toldkontrol
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 2020
Forventet kontraktværdi: ca. 20 mio. kr.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Christian Hjortdal


Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Beskrivelse: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2020
Forventet kontraktstart: 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Jensen


Titel: Nummerplader
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Kommunikationsplatform
Beskrivelse: Udbud af Drift, vedligehold, support og udvikling af Kommunikationsløsningen.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 09-12-2019
Forventet kontraktstart: medio 2020
Forventet kontraktperiode: 3 år + 1 år + 1 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Lis M Kuntz


Titel: Told + EORI
Beskrivelse: Udbud af drift og vedligehold af eksisterende Toldsystemer udbydes i én samlet kontrakt.
Toldsegmentet består på nuværende tidspunkt af følgende systemer: ICS, Manifest, Clearance Workbench, ECS, Evita, Eksport, Import inkl. Quota, Taric3, NCTS, RIS/RAS. Udbud af systemet EORI - Economic Operators’ Registration and Identification - der er et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU.
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: medio december 2019
Forventet kontraktstart: juni 2021
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 50 – 100 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Claus Toftlund


Titel: RIS
Beskrivelse: RIS (Risk Information System) er en del af kontrol- og risikotoget
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: ultimo december 2019
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: kr. 140 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Sana Khilji


Titel: Spilkontrolsystem
Beskrivelse: Spilkontrolsystem
Udbudstype: Udbud med forhandling
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2020
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Michael Bjørnholt


Titel: Gadefoto
Beskrivelse: Udbud af gadefoto samt løsning til visning af gadefotos
Udbudstype: Offentligt udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 13-12-2019
Forventet kontraktstart: marts 2020
Forventet kontraktperiode: 7 år
Forventet kontraktværdi: kr. 15 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Emma Marie Borup
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Told · Skattestyrelsen // CVR:19552101
Adresse Østbanegade 123
2100
København Ø
CPV kode