Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser 2020/S 038-090696

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på 2 mobilitetsanalyser.

Københavns Kommune har et ønske om at være CO2-neutral i 2025. For at nå målsætningen om CO2-neutralitet har Borgerrepræsentationen besluttet at styrke indsatsen vedrørende CO2-udledning fra vejtrafikken gennem en analyse af en grøn omstilling af trafikken. Desuden har borgerrepræsentationen besluttet at undersøge, hvordan trafikken i Indre by og i brokvartererne kan reduceres. Københavns Kommune udbyder derfor en opgave bestående af 2 selvstændige analyser:

- Analyse 1: "En grøn omstilling af trafikken", og

- Analyse 2: "Reduktion af biltrafik og tung trafik i Indre by og brokvartererne".

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Deadline 21-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:090696-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (27-01-2020)

Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser 2020/S 018-039529

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:039529-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på 2 mobilitetsanalyser.

Københavns Kommune har et ønske om at være CO2-neutral i 2025. For at nå målsætningen om CO2-neutralitet har borgerrepræsentationen besluttet at styrke indsatsen vedrørende CO2-udledning fra vejtrafikken gennem en analyse af en grøn omstilling af trafikken. Desuden har borgerrepræsentationen besluttet at undersøge, hvordan trafikken i Indre by og i brokvartererne kan reduceres. Københavns Kommune udbyder derfor en opgave bestående af 2 selvstændige analyser:

- Analyse 1: "En grøn omstilling af trafikken", og

- Analyse 2: "Reduktion af biltrafik og tung trafik i indre by og brokvartererne".

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Deadline 21-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:039529-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse