Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering vedrørende kortlægning af anvendelsen af rumbaserede løsninger og infrastrukturer i Arktis

Opgave omkring kortlægning af Kongeriget Danmarks brugere af rumbaserede informationer og infrastrukturer i Arktis, og herunder kortlægge disse brugeres anvendelse og omfang af de rumbaserede informationer og infrastrukturer ud fra en række definerede fokusområder.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 27-01-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-01-2020)
Titel Annoncering vedrørende kortlægning af anvendelsen af rumbaserede løsninger og infrastrukturer i Arktis
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgave omkring kortlægning af Kongeriget Danmarks brugere af rumbaserede informationer og infrastrukturer i Arktis, og herunder kortlægge disse brugeres anvendelse og omfang af de rumbaserede informationer og infrastrukturer ud fra en række definerede fokusområder.
Deadline 25-02-2020 kl. 00.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Udbydning af tildelingskriterier findes i bilaget "Annonceringsbetingelser" pkt. 4.4
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Skønnet kontraktsum 300000 DKK
Adresse Bredgade 40
1260
København K
WWW: ufm.dk
CPV kode 73210000-7 - Konsulentvirksomhed inden for forskning
79419000-4 - Evalueringsrådgivningstjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Gorm Kofoed Petersen
Kontakt E-mail: gpe@ufm.dk
Telefon: +45 72318287