Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kompetencer til udarbejdelse af digitaliseringsstrategi og rekruttering indenfor IT

Kunden - virksomheden ser et stort potentiale i digitalisering af databehandlingsprocesser. Udfordringen er, at kunden - virksomheden mangler interne kompetencer til at fastlægge en digitaliseringsstrategi for virksomheden. Derfor søges en sparringspartner til en strategiafklaringsforløb med fokus på digitalisering.
og onboarding/rekruttering af profiler med de rigtige kompetencer.

Kunden - Virksomheden:
Er en dansk virksomhed med 8 fuldtidsansatte, der beskæftiger sig primært med serviceydelser indenfor global mobility og global compliance arbejde, når virksomheder benytter arbejdskraft på tværs af landegrænserne. Serviceydelserne er primært: Rådgivning (skat, social sikring, løn og HR), analyser, lønbehandling og complianceprocesser, der udføres for virksomheden med direkte link til virksomhedens ansatte.
Kunden - virksomheden samarbejder med et større international Payroll bureau i UK og indgår herudover i et uafhængigt samarbejdsnetværk (globalt) af skatterådgivere, som beskæftiger sig indenfor samme område.

Kunden - virksomheden assisterer virksomhederne i at opfylde lovkravene, samt bibringer dem viden og evne til at forbedre deres processer og dermed øge deres forretningspotentiale.

Kunderne er typisk meget store, globale virksomheder (Blue Chip, Forbes mv.) med væsentlig aktivitet i hele verden.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 24-01-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 24-01-2020)
Titel Kompetencer til udarbejdelse af digitaliseringsstrategi og rekruttering indenfor IT
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Kunden - virksomheden ser et stort potentiale i digitalisering af databehandlingsprocesser. Udfordringen er, at kunden - virksomheden mangler interne kompetencer til at fastlægge en digitaliseringsstrategi for virksomheden. Derfor søges en sparringspartner til en strategiafklaringsforløb med fokus på digitalisering.
og onboarding/rekruttering af profiler med de rigtige kompetencer.

Kunden - Virksomheden:
Er en dansk virksomhed med 8 fuldtidsansatte, der beskæftiger sig primært med serviceydelser indenfor global mobility og global compliance arbejde, når virksomheder benytter arbejdskraft på tværs af landegrænserne. Serviceydelserne er primært: Rådgivning (skat, social sikring, løn og HR), analyser, lønbehandling og complianceprocesser, der udføres for virksomheden med direkte link til virksomhedens ansatte.
Kunden - virksomheden samarbejder med et større international Payroll bureau i UK og indgår herudover i et uafhængigt samarbejdsnetværk (globalt) af skatterådgivere, som beskæftiger sig indenfor samme område.

Kunden - virksomheden assisterer virksomhederne i at opfylde lovkravene, samt bibringer dem viden og evne til at forbedre deres processer og dermed øge deres forretningspotentiale.

Kunderne er typisk meget store, globale virksomheder (Blue Chip, Forbes mv.) med væsentlig aktivitet i hele verden.
Annonceret 24-01-2020 kl. 16.00
Deadline 05-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Der vil i evalueringen blive lagt særligt vægt på at personen(e) har erfaring med fastlæggelse af digitaliseringsstrategier, onboarding/rekruttering og har kendskab til lignende forretninger, som kunden - virksomheden..

Indkomne tilbud evalueres individuelt og vinderen findes på baggrund af hvert tilbuds samlede vurdering af tilbudssum og tilbudt kvalitet, og den tilbudsgiver der vurderes, at have det bedste tilbud tildeles opgaven.

Ved kvalitet forstås oplysninger om lignende erfaringer fra tidligere opgaver og indholdet i løsningsbeskrivelsen for nærværende opgave.

Tilbuddet skal indeholde en tilbudssum, udfyldt bilag 1, en beskrivelse af hvordan opgaven vil blive løst samt kort beskrivelse af tidligere erfaringer med nærværende sammenlignelig opgave.
Dokumenter
Ordregiver Erhvervshus Nordjylland
Udvælgelseskriterier Udfyldt bilag 1
Adresse Niels Jernes Vej 10
9220
Aalborg Ø
WWW: www.ehnj.dk
CPV kode 98300000-6 - Diverse tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Bjarne Brodersen
Kontakt E-mail: bbr@ehnj.dk
Telefon: +45 20320508
Modtagers firmanavn Erhvervshus Nordjylland
Adresse for modtagelse af tilbud bbr@ehnj.dk