Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Integrering af myndighedstilladelser i eksisterende it-systemer

Kunden - virksomheden oplever stigende efterspørgsel på produkter der kræver diverse tilladelser til kunden, nationalt såvel som internationalt. Disse tilladelser skal søges hos offentlige myndigheder og medfører store administrative byrder hos kunden. Denne udvikling er uhensigtsmæssig med tanke på de produkter der er under udvikling og som forventes snart at kunne sælges til kunder.
Kunden - virksomheden ønsker, at få kvalificeret rådgivning om hvordan disse tilladelser kan integreres i virksomhedens nuværende it-systemer, herunder C5 og SAP..
Derudover ønskes rådgivning ift. fremadrettet at integrere førnævnte systemer til at assistere med overholdelse af gældende lovgivning på nationalt såvel som internationalt niveau"

Kunden - Virksomheden har igennem mange år været leverandør til det danske politi og det skandinaviske forsvar indenfor flere segmenter.
Heriblandt kan nævnes våbendele til både politiet og forsvaret. Der forhandles også gasmasker til forsvaret og politiet. Virksomheden har agentur på både blank og skarp ammunition til politi og forsvar. og agentur på flares til det skandinaviske forsvar. Heriblandt handles også forskellige typer reservedele til forskellige opgaver så som kampvogne og fly.
Kunden - virksomheden har også forhandling af skræmmekrudt til de skandinaviske lufthavne og af denne årsag også godkendt til at have lager af ammunition og pyroteknik. Det er godkendt af dansk politi og myndigheder. Kunden - virksomheden har også import/eksport tilladelse til handel af ammunition.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 24-01-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 24-01-2020)
Titel Integrering af myndighedstilladelser i eksisterende it-systemer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Kunden - virksomheden oplever stigende efterspørgsel på produkter der kræver diverse tilladelser til kunden, nationalt såvel som internationalt. Disse tilladelser skal søges hos offentlige myndigheder og medfører store administrative byrder hos kunden. Denne udvikling er uhensigtsmæssig med tanke på de produkter der er under udvikling og som forventes snart at kunne sælges til kunder.
Kunden - virksomheden ønsker, at få kvalificeret rådgivning om hvordan disse tilladelser kan integreres i virksomhedens nuværende it-systemer, herunder C5 og SAP..
Derudover ønskes rådgivning ift. fremadrettet at integrere førnævnte systemer til at assistere med overholdelse af gældende lovgivning på nationalt såvel som internationalt niveau"

Kunden - Virksomheden har igennem mange år været leverandør til det danske politi og det skandinaviske forsvar indenfor flere segmenter.
Heriblandt kan nævnes våbendele til både politiet og forsvaret. Der forhandles også gasmasker til forsvaret og politiet. Virksomheden har agentur på både blank og skarp ammunition til politi og forsvar. og agentur på flares til det skandinaviske forsvar. Heriblandt handles også forskellige typer reservedele til forskellige opgaver så som kampvogne og fly.
Kunden - virksomheden har også forhandling af skræmmekrudt til de skandinaviske lufthavne og af denne årsag også godkendt til at have lager af ammunition og pyroteknik. Det er godkendt af dansk politi og myndigheder. Kunden - virksomheden har også import/eksport tilladelse til handel af ammunition.
Annonceret 24-01-2020 kl. 11.00
Deadline 03-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Indkomne tilbud evalueres individuelt og vinderen findes på baggrund af hvert tilbuds samlede vurdering af tilbudssum og tilbudt kvalitet, og den tilbudsgiver der vurderes, at have det bedste tilbud tildeles opgaven. Ved kvalitet forstås oplysninger om lignende erfaringer fra tidligere opgaver og indholdet i løsningsbeskrivelsen for nærværende opgave.
Tilbuddet skal indeholde en tilbudssum, udfyldt bilag 1, en beskrivelse af hvordan opgaven vil blive løst samt kort beskrivelse af tidligere erfaringer med nærværende sammenlignelig opgave.
Dokumenter
Ordregiver Erhvervshus Nordjylland
Udvælgelseskriterier Udfyldt bilag 1
Adresse Niels Jernes Vej 10
9220
Aalborg Ø
WWW: www.ehnj.dk
CPV kode 48900000-7 - Diverse programpakker og computersystemer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Bjarne Brodersen
Kontakt E-mail: bbr@ehnj.dk
Telefon: +45 20320508
Modtagers firmanavn Erhvervshus Nordjylland
Adresse for modtagelse af tilbud bbr@ehnj.dk