Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bortskaffelse af biologisk affald 2020/S 017-038168

Kort beskrivelse

Solrød Biogas A/S (SB) er etableret af Solrød kommune til behandling af tang, restprodukter fra pektin- og carrageenanproduktion, eluat og husdyrgødning samt biomasse fra industri og pulp fra Kildesorteret Organisk Dagrenovation. Samlet omsættes ca. 220 000 tons biomasse/år. Den samlede biogasproduktion budgetteres med omkring 13 000 000 Nm3/år.

Hovedparten sælges til VEKS med henblik på kraftvarmeproduktion. Herudover sælges en del af biogassen til Solrød Bioenergi ApS med henblik på opgradering til Naturgasnettet og til Solrød Fjernvarme. SB udbyder koncessionen på anlægget fra 1.8.2020. Aftalen indebærer, at Koncessionshaver (KH) driver anlægget, og bærer ansvar og risiko vedrørende anlæggets drift. KH’s ydelser og risiko modsvares af en ret til at oppebære indtægterne fra driften af anlægget. KH’s betaler en årlig prisreguleret koncessionsafgift til SB. Betalingen er månedsvist forud. KH skal stille sikkerhed for betaling af koncessionsafgift.

Læs mere
Ordregiver Solrød Biogas A/S
Annonceret 24-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 24-01-2020 kl. 11.00
Deadline 24-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:038168-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Koncessionsbekendtgørelse