Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 017-035410

Kort beskrivelse

Direktoratet for Kriminalforsorgen skal ved nybyggeri udvide bl.a. indkvarteringskapaciteten på udlændingecenter Ellebæk med 56 pladser i tilslutning til den eksisterende institution.

Nybyggeriet består af en toetagers bygning med indkvartering og fællesfaciliteter på ca. 1 290 m2 bruttoetageareal samt en ét-etagers bygning på ca. 350 m2 bruttoetageareal til udadvendte funktioner og til kontor-/personaleformål. Begge bygninger placeres i tilslutning til institutionens hovedadgang.

Byggeriet opføres som permanent industrielt præfabrikeret modulbyggeri konstrueret i træ i overensstemmelse med kravene i bygningsreglement 18 og bygherrens supplerende krav til komplettering og installationer.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af projektet, ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere detaljeret beskrivelse.

Læs mere
Ordregiver Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og Kapacitet, Koncern Ejendomme
Annonceret 24-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 24-01-2020 kl. 11.00
Deadline 21-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:035410-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse