Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling 2020/S 016-033784

Kort beskrivelse

Region Nordjylland udbyder med dette udbud rammeaftaler om udredning, forundersøgelser, operation og efterkontrol mv. indenfor de seks ortopædkirurgisk sub-specialer:

1) skulder-albue operationer;

2) ikke-cervikale rygoperationer;

3) knæoperationer;

4) håndoperationer;

5) fod-ankel operationer;

6) hofteoperationer.

Der vil blive indgået 1 eller 2 rammeaftaler pr. delaftaleområde, afhængigt af den kapacitet, der tilbydes af den/de tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud pr. delaftale.

For oplysninger om forventet antal henvisninger i aftaleperioden henvises til udbudsbetingelsernes punkt 6.1.

Hver rammeaftale har en ordinær kontraktperiode på 2 år fra underskrivelse af kontrakten. Region Nordjylland har option på forlængelse af rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder. Rammeaftalen kan af Region Nordjylland opsiges med 3 måneders varsel. Rammeaftalen er uopsigelig for leverandøren.

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Annonceret 23-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-01-2020 kl. 11.00
Deadline 21-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:033784-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse