Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sandblæsning og sprængning på Amager Bakke anlægget

Udbuddet omfatter udførelse af sandblæsning og sprængning som en del af vedligeholdelse af I/S Amager Ressourcecenters (i det følgende benævnt ARC) energianlæg Amager Bakke.

Leverandøren skal tilbyde følgende ydelser:

Sandblæsning:
• Sandblæsning af rørvægge i kedel (f.eks. fyrrum, tomme træk, fordamper, economisere, overhedere), herunder også inconelbelagte overflader
• Sandblæsning af gaskanaler
• Sandblæsning af elektrofiltre samt tragte
• Sandblæsning af tanke af forskelligt materiale, bl.a. glasfiber og stål
• Rensning af anlægskomponenter ved blæsning

Sprængning:
• Sikkerhedssprængning / rensningssprængning, eksempelvis for fjernelse af fastbrændt materiale i kedlens 1-4 træk.
• Løssprængning af fastgroet materiale (primært slagge) f.eks. på rist, i tragte og i slaggepushere.

Håndtering og bortskaffelse af materiale.

Leverandøren kan i aftaleperioden i varierende omfang blive tilkaldt, for at udføre en række ekstra ydelser.

Eksempler på ekstra ydelser:
1. Blæserensning af overflader som beton, konstruktionsstål, tanke m.m.
2. Korrosionsbeskyttelse og overfladebehandling af beton, konstruktionsstål, tanke m.m.
3. Rensning af ventilationsanlæg
4. Rensning af anlægskomponenter
Ovenstående liste er ikke udtømmende.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-01-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-01-2020)
Titel Sandblæsning og sprængning på Amager Bakke anlægget
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet omfatter udførelse af sandblæsning og sprængning som en del af vedligeholdelse af I/S Amager Ressourcecenters (i det følgende benævnt ARC) energianlæg Amager Bakke.

Leverandøren skal tilbyde følgende ydelser:

Sandblæsning:
• Sandblæsning af rørvægge i kedel (f.eks. fyrrum, tomme træk, fordamper, economisere, overhedere), herunder også inconelbelagte overflader
• Sandblæsning af gaskanaler
• Sandblæsning af elektrofiltre samt tragte
• Sandblæsning af tanke af forskelligt materiale, bl.a. glasfiber og stål
• Rensning af anlægskomponenter ved blæsning

Sprængning:
• Sikkerhedssprængning / rensningssprængning, eksempelvis for fjernelse af fastbrændt materiale i kedlens 1-4 træk.
• Løssprængning af fastgroet materiale (primært slagge) f.eks. på rist, i tragte og i slaggepushere.

Håndtering og bortskaffelse af materiale.

Leverandøren kan i aftaleperioden i varierende omfang blive tilkaldt, for at udføre en række ekstra ydelser.

Eksempler på ekstra ydelser:
1. Blæserensning af overflader som beton, konstruktionsstål, tanke m.m.
2. Korrosionsbeskyttelse og overfladebehandling af beton, konstruktionsstål, tanke m.m.
3. Rensning af ventilationsanlæg
4. Rensning af anlægskomponenter
Ovenstående liste er ikke udtømmende.
Deadline 17-02-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Der anvendes følgende underkriterier og vægtning:

• Pris (25%)
• Responstid (15%)
• Miljø og arbejdsmiljø (25%)
• Dokumenteret erfaring (20%)
• Kvalitet af materiel og udstyr (15%)
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b4beae01-e212-41dc-bd1c-4129b77e75cc/homepage
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Udvælgelseskriterier Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har haft en positiv egenkapital i minimum 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvars-forsikring.

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan stille en anfordringsgaranti på 220.000 dkk kr.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren inden for de seneste 2 år har gennemført mindst 5 sammenlignelige referencer.

En reference anses for sammenlignelig, når opgaven vedrører sandblæsningsopgaver og sprængningsopgaver på affalds og kraftvarmeanlæg. Referencerne skal doku-mentere procesforståelse og kraftværksforståelse, og referencerne skal dokumentere erfaring fra mere end ét affalds- og kraftvarmeanlæg.

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har et nedskrevet, gældende og implementeret miljø- og arbejdsmiljøstyringssystem/-procedure.

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har et nedskrevet, gældende og implementeret kvalitetsstyringssystem/kvalitetsstyringsprocedure.

Udelukkelsesgrunde: Alle de i udbudslovens § 135, stk. 1-3, nævnte udelukkelsesgrunde finder anvendelse.
Adresse Vindmøllevej 6
2300
København S
WWW: www.a-r-c.dk
CPV kode 50531100-7 - Reparation og vedligeholdelse af kedler
45452100-1 - Rengøring af ydermure ved sandblæsning
50514100-2 - Reparation og vedligeholdelse af tanke
45111214-1 - Sprængningsarbejder
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Aisha Amjad
Kontakt E-mail: aia@a-r-c.dk
Telefon: +45 21226470