Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Skift af kondenserrør

Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovne. Ovn 2 er kraft- varmeproducerende, og ovn 5 er udelukkende varmeproducerende.
I forbindelse med revision på ovn 2 uge 21+22 år 2020, skal der gennemføres rørskifte i kondensatorerne.
Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise med udtagning af rør, transport frem og tilbage fra tilbudsgivers værksted, samt indsætning af rør. Tilbuddet skal ligeledes indeholde stilladsarbejde, værktøjsleje, mandskabstimer, krantransport mv. En nærmere specifikation og udkast til arbejdsbeskrivelse, findes i opgavebeskrivelsen samt tilhørende bilag.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/121767782.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 12-02-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 12-02-2020)
Titel Skift af kondenserrør
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovne. Ovn 2 er kraft- varmeproducerende, og ovn 5 er udelukkende varmeproducerende.
I forbindelse med revision på ovn 2 uge 21+22 år 2020, skal der gennemføres rørskifte i kondensatorerne.
Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise med udtagning af rør, transport frem og tilbage fra tilbudsgivers værksted, samt indsætning af rør. Tilbuddet skal ligeledes indeholde stilladsarbejde, værktøjsleje, mandskabstimer, krantransport mv. En nærmere specifikation og udkast til arbejdsbeskrivelse, findes i opgavebeskrivelsen samt tilhørende bilag.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/121767782.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 17-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Vægtningen foretages på baggrund af pointtildeling på pris og kvalitativ pointdeling på baggrund af tilbudsgivers løsningsforslag
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/121767782.aspx
Ordregiver Energnist I/S
Adresse Uldjydevej 2
7400
Herning
CPV kode 31162100-0 - Dele til dampkondensatorer
42000000-6 - Industrimaskiner
42165000-3 - Dampkondensatorer
42510000-4 - Varmevekslere, udstyr til luftkonditionering og køling, apparater til filtrering
42511100-2 - Varmevekslere
50500000-0 - Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
50510000-3 - Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
50700000-2 - Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
50800000-3 - Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
31711151-6 - Faste kondensatorer
Udbudsform Andet
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anja Beck Reedtz
Kontakt E-mail: anre@energnist.dk
Telefon: +45 20985943
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/121767782.aspx
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[21-01-2020 08:37:49]
Ændring i afsnit 3.4 - dato for indsendelse af frist ændret fra 11/02-2020 til 11/03-2020 grundet tastefejl.
Den gamle version er fjernet og erstattet af ny version med korrekt datoangivelse.
[05-02-2020 18:26:55]
Grundet havari på ovnen d. 05/02-2020 overgår udbudsproceduren til en hasteprocedure.

I prækvalifikationsfasen er flg. dokumenter tilføjet:

Rettelsesblad med årsag og ændringsoversigt
Udbudsbetingelser v. 3

I tilbudsfasen er flg. dokument tilføjet:
Opgavebeskrivelse v. 2
[06-02-2020 11:32:22]
Havariet d. 05/02-2020 nu har medført fuldt stop med nødreparation på turbinen. Revisionstidspunkt er derfor ikke længere fastsat, og vil først blive bestemt når der er indgået kontrakt med samtlige leverandører til revisionsopgaverne, og leveringstider på materiale er kendt.

Ændringerne er kun indskrevet i Udbudsbetingelserne.

Afsnit 1.2 - ændring af revisionstidspunkt

Afsnit 4.3.1 - rettelse af fejl i formler for pointtildeling på pris.
[12-02-2020 08:43:02]
Version 5:
D. 11/02-2020 deltog flere virksomheder i rundvisning samt møde om prækvalifikationsrunden.
På mødet blev deltagerne samtidig oplyst om ændringer i revisionstidspunkt, samt varslet om ændringer i tidsfrist for tilbudsgivning.
Ligeledes fik deltagerne mulighed for overfladisk og visuelt at se omgivelser for opgaven, samt tage billeder til eget brug af de aktuelle kondensatorer.
På mødet blev der spurgt ind til pladematerialer, samt mulighed for udskiftning af disse. Energnist' svar er som følger:

Det forventes ikke at der er slitage på bagplade eller andre plader, i en grad så disse skal udskiftes. Tilbuddet skal derfor ikke indeholde pris på nyt plademateriale. Skulle de mod forventning være i en stand så udskiftning vil være nødvendig, vil udskiftning af disse faktureres særskilt, det skal dog være efter aftale med Energnist.

I version 5 er der lavet ændringer i flg. afsnit i udbudsbetingelserne:
1.5 - Spørgefrist til tilbudsfase ændret
3.1 - Bilag 5 tilføjet (denne findes under udbudsmaterialet under tilbudsfasen)
3.2.1 - Dato ændret for indsendelse af indledende tilbud
3.2.5 - Frist for spørgsmål til tilbuddet ændret
3.3 - Ændringer til forhandlingsrunde
3.4 - Tabel med tidsfrister i tilbudsfase opdateret

Ændringer i opgavebeskrivelse samt tilføjet bilag findes under tilbudsfasen

Åbn tidligere version 06-02-2020 Luk tidligere version 06-02-2020
Titel Skift af kondenserrør
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovne. Ovn 2 er kraft- varmeproducerende, og ovn 5 er udelukkende varmeproducerende.
I forbindelse med revision på ovn 2 uge 21+22 år 2020, skal der gennemføres rørskifte i kondensatorerne.
Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise med udtagning af rør, transport frem og tilbage fra tilbudsgivers værksted, samt indsætning af rør. Tilbuddet skal ligeledes indeholde stilladsarbejde, værktøjsleje, mandskabstimer, krantransport mv. En nærmere specifikation og udkast til arbejdsbeskrivelse, findes i opgavebeskrivelsen samt tilhørende bilag.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/121767782.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 17-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Vægtningen foretages på baggrund af pointtildeling på pris og kvalitativ pointdeling på baggrund af tilbudsgivers løsningsforslag
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/121767782.aspx
Ordregiver Energnist I/S
Adresse Uldjydevej 2
7400
Herning
CPV kode 31162100-0 - Dele til dampkondensatorer
42000000-6 - Industrimaskiner
42165000-3 - Dampkondensatorer
42510000-4 - Varmevekslere, udstyr til luftkonditionering og køling, apparater til filtrering
42511100-2 - Varmevekslere
50500000-0 - Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
50510000-3 - Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
50700000-2 - Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
50800000-3 - Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
31711151-6 - Faste kondensatorer
Udbudsform Andet
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anja Beck Reedtz
Kontakt E-mail: anre@energnist.dk
Telefon: +45 20985943
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/121767782.aspx
Åbn tidligere version 05-02-2020 Luk tidligere version 05-02-2020
Titel Skift af kondenserrør
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovne. Ovn 2 er kraft- varmeproducerende, og ovn 5 er udelukkende varmeproducerende.
I forbindelse med revision på ovn 2 uge 21+22 år 2020, skal der gennemføres rørskifte i kondensatorerne.
Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise med udtagning af rør, transport frem og tilbage fra tilbudsgivers værksted, samt indsætning af rør. Tilbuddet skal ligeledes indeholde stilladsarbejde, værktøjsleje, mandskabstimer, krantransport mv. En nærmere specifikation og udkast til arbejdsbeskrivelse, findes i opgavebeskrivelsen samt tilhørende bilag.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/121767782.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 17-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Vægtningen foretages på baggrund af pointtildeling på pris og kvalitativ pointdeling på baggrund af tilbudsgivers løsningsforslag
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/121767782.aspx
Ordregiver Energnist I/S
Adresse Uldjydevej 2
7400
Herning
CPV kode 31162100-0 - Dele til dampkondensatorer
42000000-6 - Industrimaskiner
42165000-3 - Dampkondensatorer
42510000-4 - Varmevekslere, udstyr til luftkonditionering og køling, apparater til filtrering
42511100-2 - Varmevekslere
50500000-0 - Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
50510000-3 - Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
50700000-2 - Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
50800000-3 - Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
31711151-6 - Faste kondensatorer
Udbudsform Andet
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anja Beck Reedtz
Kontakt E-mail: anre@energnist.dk
Telefon: +45 20985943
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/121767782.aspx
Åbn tidligere version 21-01-2020 Luk tidligere version 21-01-2020
Titel Skift af kondenserrør
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovne. Ovn 2 er kraft- varmeproducerende, og ovn 5 er udelukkende varmeproducerende.
I forbindelse med revision på ovn 2 uge 21+22 år 2020, skal der gennemføres rørskifte i kondensatorerne.
Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise med udtagning af rør, transport frem og tilbage fra tilbudsgivers værksted, samt indsætning af rør. Tilbuddet skal ligeledes indeholde stilladsarbejde, værktøjsleje, mandskabstimer, krantransport mv. En nærmere specifikation og udkast til arbejdsbeskrivelse, findes i opgavebeskrivelsen samt tilhørende bilag.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/121767782.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 21-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Vægtningen foretages på baggrund af pointtildeling på pris og kvalitativ pointdeling på baggrund af tilbudsgivers løsningsforslag
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/121767782.aspx
Ordregiver Energnist I/S
Adresse Uldjydevej 2
7400
Herning
CPV kode 31162100-0 - Dele til dampkondensatorer
42000000-6 - Industrimaskiner
42165000-3 - Dampkondensatorer
42510000-4 - Varmevekslere, udstyr til luftkonditionering og køling, apparater til filtrering
42511100-2 - Varmevekslere
50500000-0 - Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
50510000-3 - Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
50700000-2 - Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
50800000-3 - Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
31711151-6 - Faste kondensatorer
Udbudsform Andet
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anja Beck Reedtz
Kontakt E-mail: anre@energnist.dk
Telefon: +45 20985943
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/121767782.aspx
Åbn tidligere version 20-01-2020 Luk tidligere version 20-01-2020
Titel Skift af kondenserrør
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Energnist i Kolding er et affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovne. Ovn 2 er kraft- varmeproducerende, og ovn 5 er udelukkende varmeproducerende.
I forbindelse med revision på ovn 2 uge 21+22 år 2020, skal der gennemføres rørskifte i kondensatorerne.
Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise med udtagning af rør, transport frem og tilbage fra tilbudsgivers værksted, samt indsætning af rør. Tilbuddet skal ligeledes indeholde stilladsarbejde, værktøjsleje, mandskabstimer, krantransport mv. En nærmere specifikation og udkast til arbejdsbeskrivelse, findes i opgavebeskrivelsen samt tilhørende bilag.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/121767782.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 21-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Vægtningen foretages på baggrund af pointtildeling på pris og kvalitativ pointdeling på baggrund af tilbudsgivers løsningsforslag
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/121767782.aspx
Ordregiver Energnist I/S
Adresse Uldjydevej 2
7400
Herning
CPV kode 31162100-0 - Dele til dampkondensatorer
42000000-6 - Industrimaskiner
42165000-3 - Dampkondensatorer
42510000-4 - Varmevekslere, udstyr til luftkonditionering og køling, apparater til filtrering
42511100-2 - Varmevekslere
50500000-0 - Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
50510000-3 - Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
50700000-2 - Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
50800000-3 - Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
31711151-6 - Faste kondensatorer
Udbudsform Andet
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anja Beck Reedtz
Kontakt E-mail: anre@energnist.dk
Telefon: +45 20985943
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/121767782.aspx